سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخزم
 

شماره مقاله :

7206  

تعداد مشاهده :

543

 

     

 

اخزم . [ اَ زَ ] (اِخ ) کوهی است قرب مدینه بین ناحیة مَلل و روحاء و ذکر آن در اخبار عرب آمده است . || کوهی است نجدی در حُق ّالضِّباب . (معجم البلدان ).