سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخسر
 

شماره مقاله :

7220  

تعداد مشاهده :

395

 

     

 

اخسر. [ اَ س َ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از خاسر. خاسرتر. بزیان تر. زیانکارتر : لاجرَم اَنّهم فی الآخرة هُم الاخسرون . (قرآن 22/11).