سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ادعوه
 

شماره مقاله :

7617  

تعداد مشاهده :

385

 

     

 

ادعوه . [ اُ ع ُوْ وَ ] (ع اِ) چیستان . لغز.