سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : نافق
 

شماره مقاله :

767  

تعداد مشاهده :

1029

 

     

 

[در اصطلاح فقه] پول رایج‌.