سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اذاره
 

شماره مقاله :

7971  

تعداد مشاهده :

392

 

     

 

اذاره . [ اِ رَ ] (ع مص ) ترسانیدن .