سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن طبرزد
 

شماره مقاله :

8080  

تعداد مشاهده :

457

 

     

 

ابن طبرزد. [ اِ ن ُ طَب َ زَ ] (اِخ ) موفق الدین ابوحفص عمربن ابی بکر، محمدبن معمربن احمدبن یحیی . محدث بغدادی . مولد او به 516هَ .ق . و از آنکه او در محله ٔ دارالقز از محلات کرخ ساکن بوده به دارقزی معروف شده و سفری به شام رفته و باز به بغداد آمده و در 607 بدان جا درگذشته است .