سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن احمد بن غانم
 

شماره مقاله :

8269  

تعداد مشاهده :

897

 

     

 

ابن غانم . [ اِ ن ُ ن ِ ] (اِخ ) ابراهیم بن احمدبن غانم . او راست کتابی به نام العز و المنافع للمجاهدین فی سبیل اﷲ بآلات الحروب و المدافع و آن مصور است .