سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن فرضی
 

شماره مقاله :

8276  

تعداد مشاهده :

525

 

     

 

ابن فرضی . [ اِ ن ُف َ رَ ] (اِخ ) ابوالولید یا ابومحمد عبداﷲبن محمدبن یوسف بن نصر ازدی . از اعاظم ادبا و شعرا و فقهای اندلس . مولد او بقرطبه . در 383 هَ .ق . به شرق رحلت کرده و از راه قیروان بزیارت خانه رفته و در قیروان و مکه و مدینه و قاهره ادب و فقه فراگرفته و سپس بموطن خود بازگشته است . و چندی قضاء بلنسیه داشته و آنگاه که بربرها به قرطبه هجوم بردند (403) در خانه ٔ خویش کشته شده است . او راست کتاب نفیس تاریخ علماءالاندلس .