سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اذعن
 

شماره مقاله :

8718  

تعداد مشاهده :

490

 

     

 

اذعن . [ اَ ع َ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از اذعان .