سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : محارب
 

شماره مقاله :

891  

تعداد مشاهده :

493

 

     

 

 

محارب: [در اصطلاح فقه] هر کسی اسلحه بردارد و با دشمن جنگ منظم نماید.

اقسام محاربین: 1-‌محاربین از اهل عدل ٢- محارب از شورشگران ٣-‌محارب از راه زنان ٤- محارب از دولت کافر.