سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارتتاق
 

شماره مقاله :

9235  

تعداد مشاهده :

465

 

     

 

ارتتاق . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بسته شدن زن یعنی رتقاء شدن او. || پیوسته شدن . (منتهی الارب ). پیوسته گردیدن هر چیزی .