سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارتکاض
 

شماره مقاله :

9345  

تعداد مشاهده :

429

 

     

 

ارتکاض . [ اِ ت ِ] (ع مص ) جنبیدن هرچه باشد. بجنبیدن بچه در شکم . (زوزنی ). بچه بجنبیدن در شکم . (تاج المصادر بیهقی ). || اضطراب . اضطراب کردن در کاری . (تاج المصادربیهقی ) (منتهی الارب ). || بزرگ شدن بچه درشکم مادیان و جنبیدن و لگد زدن آن . (منتهی الارب ).