سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارتکاک
 

شماره مقاله :

9347  

تعداد مشاهده :

433

 

     

 

ارتکاک . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) جنبیدن . لرزیدن . (منتهی الارب ). || مرتک گردیدن ، یعنی بلیغ نمودن و در وقت مخاصمه عاجز آمدن . || ارتکاک در امری ؛ شک کردن در کاری . || سخن آشفته گفتن که فهم نتوان کردن ، چنانکه مستی : سکران مرتک .