سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارسابند
 

شماره مقاله :

9638  

تعداد مشاهده :

562

 

     

 

ارسابند. [ اَ ب َ ] (اِخ ) قریه ای است به دوفرسنگی مرو و گروهی از ائمه ٔ علماء از آن برخاسته اند. از جمله : محمدبن عمران الارسابندی و ابوالفضل محمدبن الفضل الارسابندی و قاضی محمدبن الحسین الارسابندی الحنفی قاضی مرو و او از بزرگان رجال بود. (معجم البلدان ).