سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارسغ
 

شماره مقاله :

9654  

تعداد مشاهده :

469

 

     

 

ارسغ. [ اَ س ُ ] (ع اِ) ج ِ رُسغ. (منتهی الأرب ).