سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارسم
 

شماره مقاله :

9661  

تعداد مشاهده :

394

 

     

 

ارسم . [ اَ س ُ ] (ع اِ) ج ِ رَسم .