سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارعوفه
 

شماره مقاله :

9810  

تعداد مشاهده :

384

 

     

 

ارعوفه . [ اُ ف َ ] (ع اِ) ارعوثة. سنگی که گاه کندن در تک چاه گذارند. سنگی که گاه پاک کردن گل و لای چاه بر آن نشینند.