سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارفات
 

شماره مقاله :

9835  

تعداد مشاهده :

400

 

     

 

ارفات . [ اِ ] (ع مص ) شکسته و ریزه شدن . (منتهی الأرب ).