نظرسنجی در سایت                                                                                ×Close 

 

 

آیا نرم افزار و مرورگر اسلامی سایت نوار اسلام، برای شما مفید بوده است؟

ج) اصلاً مفید نبوده است
(مجموع نظرات : 6 )
        0%
ب) کمی مفید بوده است
(مجموع نظرات : 4 )
        0%
الف) بسیار مفید بوده است
(مجموع نظرات : 5821 )
        99%
د) هنوز آن را دانلود و بررسی نکرده ام
(مجموع نظرات : 13 )
        0%