نظرسنجی در سایت                                                                                ×Close 

 

 

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور
(مجموع نظرات : 1646 )
        28%
كانال فارسى كلمه
(مجموع نظرات : 2347 )
        41%
كانال فارسى وصال
(مجموع نظرات : 1712 )
        30%