نظرسنجی در سایت                                                                                ×Close 

 

 

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور
(مجموع نظرات : 1647 )
        28%
كانال فارسى كلمه
(مجموع نظرات : 2351 )
        41%
كانال فارسى وصال
(مجموع نظرات : 1718 )
        30%