Untitled Document
 
 
 
  2024 Jun 18

----

11/12/1445

----

29 خرداد 1403

 

تبلیغات

حدیث

 

پيامبر صلى الله عليه و سلم به حضرت على رضي الله عنه فرمودند: "يا علي‌، لاتتبع‌ النظرة‌ النظرة، فان‌ لك ‌الأولي‌ وليس‌ لك‌ الأخرة"، يعنى: "اي‌ علي‌! نگاه‌ دوم‌، نگاه‌ اول‌ را دنبال‌ نكند زيرا نگاه‌ اول‌ از تو بخشوده‌ است‌ اما نگاه‌ دوم‌ چنين‌ نيست‌".

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

تاریخ اسلام>سیره نبوی>پیامبر اکرم صلي الله عليه و سلم > بیان نماز وی

شماره مقاله : 10795              تعداد مشاهده : 524             تاریخ افزودن مقاله : 19/6/1390

بيان نماز پيامبر صلى الله عليه وسلم
محمد بن عبد الله اسدى از مسعر، از زياد بن علاقه نقل مى‏كرد كه از مغيرة بن شعبه شنيده كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم آن قدر نماز گزاردند كه هر دو پا يا پشت پاهاى ايشان آماس كرد و چون اين موضوع را به آن حضرت گفتند، فرمود: آيا بنده سپاسگزارى نباشم؟
سليمان بن داود هاشمى از ابراهيم بن سعد، از پدرش، از ابو سلمه نقل مى‏كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم تا هنگام مرگ بسيار نماز مى‏گزارد و در طول بيمارى قبل از مرگ خود نشسته نماز مى‏خواند و مى‏فرمود: بهترين اعمال در راه خدا عملى است كه مستمر و هميشگى باشد هر چند از لحاظ كميت اندك باشد.
فضل بن دكين از عزرة بن ثابت انصارى، از ثمامة بن عبد الله بن انس نقل مى‏كند انس به هنگام نوشيدن آب دو يا سه مرتبه نفس مى‏كشيد و مى‏گفت كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم به هنگام نوشيدن آب سه مرتبه نفس مى‏كشيده است.
اسحاق بن عيسى از عبد الوارث بن سعيد، از ابو عصام، از انس نقل مى‏كرد رسول خدا صلى الله عليه وسلم به هنگام نوشيدن آشاميدنيها سه مرتبه نفس مى‏كشيده و مى‏فرموده است به اين گونه گواراتر و خوشتر و بهتر است. انس مى‏گفته است، من هم سه مرتبه به هنگام آشاميدن نفس مى‏كشم. 
فضل بن دكين از قول طلحة بن عمرو، از عطاء نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم مى‏فرموده است: ما گروه پيامبران مأموريم كه سحرى خود را ديرتر بخوريم و براى افطار عجله كنيم و در نماز دست راست خود را بر دست چپ نهيم.
فضل بن دكين و احمد بن عبد الله بن يونس از مندل، از محمد بن عجلان، از سمىّ، از ابو صالح، از ابو هريره نقل مى‏كند كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم چون تشنه مى‏شد آرام صحبت مى‏فرمود و چهره خود را هم مى‏پوشاند.
محمد بن عبد الله اسدى از سفيان از ابو فزارة، از يزيد بن اصمّ نقل مى‏كرد هرگز ديده نشد پيامبر صلى الله عليه وسلم در نماز خميازه بكشد.
عبد الله بن جعفر رقّى از ابن مبارك، از معمر، از زهرى نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم هرگز در تشييع جنازه سوار مركب نمى‏شد.
عتاب بن زياد از عبد الله بن مبارك، از عبد العزيز بن ابى روّاد نقل مى‏كند كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم هر گاه در تشييع جنازه شركت مى‏فرمود غالبا خاموش بود و با خود صحبت مى‏فرمود. روايت كرده‏اند كه پيامبر صلى الله عليه وسلم در آن هنگام با خود درباره مرده و امورى كه بر سر او خواهد آمد و چيزهايى كه از او خواهند پرسيد صحبت مى‏كرد.
سعيد بن محمد ثقفى از احوص بن حكيم، از ابو عون و راشد بن سعد و از پدرش همگى نقل مى‏كردند رسول خدا صلى الله عليه وسلم در نماز دست راست خود را بر دست چپش مى‏نهاد.
عفان بن مسلم از ابان، از قتاده، از صفيه دختر شيبة، از عايشه نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم با يك صاع آب غسل مى‏كرد و با يك مد آب وضو مى‏گرفت.
عبد الله بن ادريس اودى از اعمش، از سالم بن ابو جعد، از كريب، از ابن عباس نقل مى‏كند كه مى‏گفته است در خانه خاله خود ميمونة بودم، رسول خدا برخاست و غسل فرمود، برايش حوله و دستمال آوردند نگرفت و با دست خود آبهاى سر و بدن خويش را تكان داد.
عبيد الله بن موسى از خلّاد صفّار، از يزيد رقاشى، از انس بن مالك نقل مى‏كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم چون وضو مى‏گرفت ريش خود را با انگشتانش مانند شانه دست مى‏كشيد و مى‏فرمود: خداوند به اين كار مرا فرمان داده است. عبيد الله كه اين موضوع را نقل مى‏كرد دست راست خود را زير چانه‏اش گذاشت و موهاى ريش خود را به طرف بالا داد، گويى‏ ريش خود را به آسمان بلند مى‏كرد- مى‏خواسته است عمل پيامبر صلى الله عليه وسلم را نشان دهد.
محمد بن ربيعة كلابى از ابو عمرو بن علاء، از اياس بن جعفر حنفى نقل مى‏كند كه مى‏گفته است برايم نقل كرده‏اند، پيامبر صلى الله عليه وسلم دستمال مخصوصى داشته است- خرقه مخصوصى داشته است- كه به هنگام وضو آن را بر خود مى‏انداخته است.
يحيى بن سكن از شعبة، از اشعث بن سليمان، از پدرش، از مسروق، از عايشه نقل مى‏كند كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم در همه امور دوست مى‏داشت كه از سمت راست شروع كند چه در دست شستن نخست دست راست را مقدم مى‏داشت و چه در پياده‏روى و چه در پوشيدن كفش نخست پاى راست را مقدم مى‏شمارد.
عفان بن مسلم از ابان بن يزيد، از قتادة، از انس نقل مى‏كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم حيواناتى را كه قربانى مى‏فرمود به دست خود مى‏كشت و نام خدا را به زبان مى‏آورد.
عفان بن مسلم از ابان بن يزيد عطّار، از يحيى بن ابو كثير، از عمران بن حطّان نقل مى‏كرد كه عايشه مى‏گفته است هر چيزى كه در خانه پيامبر صلى الله عليه وسلم شكل صليب داشت، آن حضرت آن را باقى نمى‏گذاشت و از بين نمى‏برد.
سعيد بن محمد ثقفى از ابو النصر سالم، از نافع، از ابن عمر نقل مى‏كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم اگر مى‏ترسيد موضوعى را فراموش كند، نخى به انگشت كوچك دست خود يا انگشتر خويش مى‏بست.
اسحاق بن عيسى از حماد بن سلمه، از يونس بن جناب، از مجاهد نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم روزهاى دوشنبه و پنجشنبه را روزه مى‏گرفت.
اسحاق بن عيسى از حماد بن سلمة از ثابت، از انس نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم گاه چنان پياپى روزه مى‏گرفت كه گفته مى‏شد افطار ندارد و گاه چنان پياپى روزه نداشت كه مى‏گفتند قصد روزه گرفتن ندارد- منظور روزهاى استحبابى طول سال است.
شريح بن نعمان از هشيم، از محمد بن اسحاق، از حفص بن عبيد الله بن انس، از انس بن مالك نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم روز عيد فطر نخست با چند دانه خرما روزه مى‏گشود و بعد چاشت مى‏خورد.
ابراهيم بن شمّاس از يحيى بن يمان، از سفيان، از جابر، از ابو محمد، از عايشه نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم هيچ گاه در خانه تاريك نمى‏نشست تا چراغ برايش روشن كنند.
موسى بن داود از ابن لهيعة، از حارث بن يزيد، از على بن رباح نقل مى‏كرد كه كسى از عبادة بن صامت شنيده است كه مى‏گفته وقتى پيامبر صلى الله عليه وسلم پيش ما آمد، ابو بكر گفت:
برخيزيد از شر اين منافق به رسول خدا پناه بريم و از آن حضرت كمك بگيريم.
پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: براى من بر پا نخيزيد كسى براى من برپا نمى‏خيزد، براى خداوند بايد برپا خاست. 
موسى بن داود و قتيبة بن سعيد از ابن لهيعة، از عقيل، از ابن شهاب نقل مى‏كردند چون ميوه نوبر و نوباوه به حضور پيامبر صلى الله عليه وسلم مى‏آوردند، آن را مى‏بوسيد و بر چشم مى‏نهاد و مى‏گفت: پروردگار همچنين كه اول اين ميوه را به ما نشان دادى آخر آن را هم به ما نشان بده.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب از سليمان بن بلال، از ربيعة، از عبد الملك بن سعيد، از ابو حميد يا ابو اسيد نقل مى‏كند رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمود: هر گاه حديثى از من شنيديد كه دلهايتان آن را شناخت و چهره شما از شنيدن آن باز شد و متوجه شديد كه موضوع آن با شما نزديك و موافق است، خود من آن را بهتر از شما عمل خواهم كرد و شايسته‏تر براى انجام آنم، و هر گاه حديثى از من شنيديد- منظور در نقل ديگران است، براى شما نقل كردند- كه دلهايتان از آن رميده شد و چهره‏تان از آن درهم شد و متوجه شديد كه موضوع آن با شما فاصله دارد و موافق نيست، من از همه شما از آن دورترم.
*
متن عربی:
ذكر صلاة رسول الله، صلى الله عليه وسلم
أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا مسعر عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقوم حتى ترم رجلاه أو قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً.
أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة قال: ما مات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى كان أكثر صلاته وهو قاعد، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثاً، وزعم أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يتنفس في الإناء ثلاثاً.
أخبرنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، أخبرنا أبو عصام عن أنس قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً.
أخبرنا الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس عن مندل عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا عطش غض صوته وغطى وجهه.
أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل إفطارنا وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا.
أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا سفيان عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال: ما رئي النبي، صلى الله عليه وسلم، متثاوباً في صلاة قط.
أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال: ما ركب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في جنازة قط.
أخبرنا عتاب بن زياد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رواد قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا شهد جنازة أكثر الصمات، وأكثر حديث نفسه، وكانوا يرون أنما يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه ما هو مسؤول عنه.
أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن أبي عون وراشد ابن سعد وعن أبيه قالوا: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا صلى وضع يمينه على شماله.
أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا أبان، أخبرنا قتادة، حدثتني صفية بنت شيبة عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي، سمعت الأعمش يذكر عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند ميمونة خالتي، فقام رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فاغتسل، فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بيده هكذا، قال: يعني ينفضها.
أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا خلاد الصفار عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، توضأ فخلل لحيته، وقال: بهذا أمرني ربي، وأدخل عبيد الله يده اليمنى تحت ذقنه كأنه يرفع لحيته إلى السماء.
أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر الحنفي قال: أخبرت أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كانت له خرقة يتنشف بها عند الوضوء.
أخبرنا يحيى بن السكن قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا الأشعث بن سليمان عن أبيه عن مسروق عن عائشة، رضي الله عنها، قالت كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يحب التيمن في كل شيء، في طهوره وفي ترجله وفي تنعله.
أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يذبح أضحيته بيده ويسمي فيها.
حدثنا عفان بن مسلم، أخبرنا أبان بن يزيد العطار، أخبرنا يحيى ابن أبي كثير، حدثني عمران بن حطان أن عائشة، رضي الله عنها، حدثته أنها قالت: كان نبي الله، صلى الله عليه وسلم، لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا نقضه.
أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي، أخبرنا سالم أبو النضر عن نافع عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان إذا أشفق من الحاجة، يعني ينساها، ربط في خنصره أو في خاتمه الخيط.
أخبرنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا حماد بن سلمة عن يونس بن خباب عن مجاهد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصوم الإثنين والخميس.
أخبرنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر.
حدثنا شريح بن النعمان، أخبرنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو.
أخبرنا إبراهيم بن شماس، قال: أخبرنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر عن أبي محمد عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، لايقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج.
أخبرنا موسى بن داود، أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي ابن رباح أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله، صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق! فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يقام لي إنما يقام لله.
أخبرنا موسى بن داود وقتيبة بن سعيد قالا: أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى له بالباكورة فيقبلها ويضعها على عينه ويقول: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره!
أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر
منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه.

از کتاب: ترجمه الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش.
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
islamwebpedia.com 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

قول احمد بن حنبل: در مورد دین خود از هیچکدام این‌ها تقلید مکن، آنچه ‌از پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب او آمده را بگیر، سپس در مورد اقوال تابعین انسان اختیار دارد.(مسائل الامام احمد، ابی داود ص 276).

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 20256
دیروز : 39154
بازدید کل: 7214445

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010