Untitled Document
 
 
 
  2021 Jun 17

----

07/11/1442

----

27 خرداد 1400

 

تبلیغات

حدیث

 

شخصى از پيامبر صلى الله عليه و سلم پرسيد: پدر من فوت كرده و وصيتى نكرده است، و مالى را بجاى گذاشته است، پس اگر بجاى او صدقه بدهم كفاره گناهانش ميشود؟ پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: بلى. (صحيح مسلم - 1630).

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>فرقه ها و مذاهب>تنصیر

شماره مقاله : 1258              تعداد مشاهده : 497             تاریخ افزودن مقاله : 30/10/1388

تعريف:
تنصير يك حركت ديني، سياسي و استعماري است كه بعد از شكست جنگ هاي صليبـي شروع به ظهور نمود، هدفش نشر نصرانيت ميان ملتهاي مختلف در كشورهاي سوم، خصوصا ميان مسلمين ميباشد، تا باشد كه سيطره اش بر اين اقوام و كشورها استحكام يابد.
تأسيس و اشخاص برازنده:
-ريمون لول: اولين نصراني است كه بعد از عقيم شدن جنگهاي صليبـي شروع به تبشير و دعوت به سوي نصرانيت نمود، وي لغت عربي را خيلي به مشكل آموخت، بعد از آن شروع به رفت و آمد در بلاد شام و مناقشه با علماء مسلمين نمود.
-در قرن پانزدهم و در اثناء اكتشافات برتقالي مبشرين كاتوليك به افريقا داخل شدند. خيلي بعد از آن رساله هاي تبشيري پروتستاني انگليسي، آلماني، و فرانسوي قدم به ورود نهاد.
-بيتر هيلنغ: در همين وقتهاي نزديك با مسلمانان سواحل افريقا مناظره و مناقشه مينود.
-البارون دوبيتز: سال 1664م نصارى را به ايجاد يك دانشكده كه مركز تعليم دعوت به مسحيت باشد تشويق كرد.
-مستركارى : كه در اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم ظهور نمود از اسلاف خود در كار دعوت و تبشير سبقت جست.
-هنري مارتن مبشر(ت1812م) در روان كردن مبشرين به بلاد آسياي غربي مزيت خاصي داشت وي تورات را به زبان هاي : هندي، فارسي، وارمني ترجمه نموده بود.
-سال 1795م (گروه تبشيري لندن) تأسيس گرديد و در عقب آن گروه هاي ديگري در اسكوتلند و نيورك تشكيل شد.
- در سال 1819م جمعيت كليساي پروتستاني باقبطي هاي مصر توافق نموده يك گروه ارسالي تشكيل داده نشر انجيل را در افريقا به عهده ايشان سپرد.
-دافيد ليفنستون ( 1813-1873م) : وي يك جهان گرد بريطانيائي بود كه در وسط آفريقا زياد گشت و گذار كرده بود، وي پيش از اين كه كشف كننده باشد مبشر بود.
-در سال 1849م فرستادن گروه هاي تبشيري به سوي بلاد شام شروع گرديد كه همين گروه ها تقسيم مناطق را نيز به عهده داشتند.
-در سال 1855م گروه ( جوانان مسيحي) از انگليس وامريكا تأسيس شد كه وظيفه و رسالت مهم آن داخل كردن ملكوت مسيح – چنانچه گمان ميكنند-در ميان جوانان بود.
-در سال 1895م گروه ( اتحاد طلبه مسيحي در جهان ) تشكيل گرديد، رسالت اين گروه بررسي احوال  شاگردان در تمام مناطق و نشر روح محبت در ميان شان بود ( مراد از محبت تبشير به نصرانيت است).
-صـموئيل زويـمر : وي رئـيس ارساليات تبشير عربي در بحرين و رئيس گروه
 هاي تنصيري در شرق ميانه بود، ادارهء مجله انگليسي العالم الإسلامي را، كه سال1911م تأسيس نموده بود وتا حال از هارتيفورد نشر ميشود نيز سرپرستي ميكرد سال 1890م به بحرين داخل شد و از سال 1894م به بعد كليساي اصلاحي امريكائي امكانات كامل در خدمت وي گذاشت ونتائج كاري را كه گروه زويمر انجام داده بود تبارزداد، اين كار در اجتماع طبيبان در منطقه خليج انجام  يافت و در تعقيب آن نمائشگاهائي در بحرين، كويت، مسقط و عمان تأسيس گرديد، همين زويمر از جملهء بزرگترين اركان تنصير در عصر جديد به شمار ميرود.
-كنث كراج: جانشين صموئيل در رياست مجله العالم الإسلامي، وي مدتي به تدريس در دانشگاه امريكايى در قاهره  مشغول بود، و رئيس بخش لاهوت مسيحي در هارتيفورد امريكا، كه معهد مبشرين بشمارميرود، نيز بود، از جملهء كتابهايش (دعوة المئذنة ) است كه سال 1956م به نشر رسيد.
-لويس ماسينيون : سرپرستي تنصير و تبشير را در مصر به عهده داشت ، وي عضو انجمن لغت عربي در قاهره بود، همچنان به حيث وزير مشاور در امور شمال افريقا در وزارت مستعمرات فرانسه ايفاي وظيفه مينمود .
-دانيال بلس: وي ميگويد: «دانشكدهء روبرت در استانبول ( دانشگاه امريكائي فعلي) دانشكدهء مسيحي است، كه در هيچ ناحيه اش پنهان كاري نيست  نه در تعليمش و نه در روحيه ايكه براي طلابش آماده ميسازد، زيرا مؤسس آن مبشر بود و تاامروز نيز رياست آن را مبشرين به دوش دارند».
-الأب شانـتور: زمان طويلي در ايام قيام فرانسوي رئيس دانشكـدهء عيسوي در 
بيروت بود.
-مستر نبروز: سرپرستي دانشگاه امريكائي بيروت را سال 1948م بدوش داشت، وي ميگويد: «به دليل، ثابت شده كه تعليم بزرگترين وسيله اي بوده كه مبشرين امريكائي در راه تنصير سوريه و لبنان از آن استفاده كرده اند.
-دون هك كري: وي بزرگترين شخصيت در مجلس تبشيري لوزان سال 1974م بود، وي پروتستاني است كه مدت بيست سال را به حيث مبشر در پاكستان كار كرده است، و از جملهء شاگردان مدرسهء تبشير عالمي فلر بود، و بعد از مجلس تبشيري كولورادو  1978م به حيث مدير معهد صموئيل زويمر كه داراي مركز نشر و توزيع  دراسات امور تنصير مسلمين بود، تعيين گرديد، اين مركز، كه كورس هاي آموزشي را جهت آماده  سازي مبشرين تشكيل ميداد، مقرش در كاليفورنيا بود.
افكار و معتقدات:
اول افكار:
-مقـابله با وحدت اسلامي: قسيـس سيمون مي گويـد :وحـدت اسـلامي
 آرزوهاي اقوام مسلمان را جمع نموده وبر نجات از سيطرهء اروپا كمك مينمايد، و تبشيرعامل بزرگي در شكست قوت و نيروي اين حركت است بنابرآن لازم است تا توسط تبشير و دعوت به سوي نصرانيت ميان مسلمانان و وحدت آنان حائل واقع شويم.
-لورنس براون مي گويد: وقتيكه مسلمانان تحت امپراطوري عربي متحد شوند ممكن است كه خطر و عذابي بر جهان باشند و همچنان ممكن است كه سبب رفاه و خوشبختي باشند اما اگر همينطور متفرق و پراگنده باقي باشند بي تأثير و بي ارزش خواهند بود.
-مستر بلس ميگويد: همانا دين اسلام است كه سد بزرگي در مقابل دعوت به سوي نصرانيت در افريقا واقع گرديده است.
-گسترش اسلام توسط شمشير: مبشر نلسون ميگويد: شمشير اسلام اقوام افريقا و آسيا را يكي بعد ديگري تابع خود ساخت.
-هنري جسپ مبشر امريكائي ميگويد: مسلمانان به حقيقت اديان نمي فهمند و قدر آنرا نمي دانند، آنان دزدان، آدمكشان و عقب ماندگان اند، و دعوت تبشيري در راه متمدن ساختن شان كار خواهد كرد.
-لطفي ليفونيان كه ارمني بود و در مقابل اسلام چندين كتاب نوشته است ميگويد: تاريخ اسلام يك سلسلهء مخفي از خونريزي ها، جنگها و كشتار ها ميباشد.
-اديسون در بارهء حضرت محمد e ميگويـد: مـحمد نتوانسته است كه نصرانيت را درست بداند، و دين خود را كه به آن عرب متدين ميباشد برهمان فهم
 نادرست خود بنا نهاده است.
مبشر نلسن ميگويد: اسلام ديني است كه از ديگر اديان تقليد شده است، و بهترين اموري كه در آن وجود دارد از نصرانيت گرفته شده، و ديگر امورش از بت پرستان بدون تغيير و يا با اندكي تغيير اخذ گرديده است.
-جسب مبشر ميگويد: اسلام بيشتر از آنكه به قرآن اتكاء داشته باشد بر افسانه ها متكي ميباشد، كه اگر ما افسانه هاي دروغين را از آن بدور بيندازيم از اسلام هيچ چيز باقي نمي ماند، همچنان ميگويد: اسلام يك دين ناقص ميباشد، و زن در آن همچون برده زندگي مينمايد.
-ف. ج هابر مبشر ميگويد: محمد در حقيقت بت پرست بود، زيرا تصور و ادراك وي در بارهء خداوند مفهوم كاريكاتوري را داشت. 
-جون تالكي مبشر ميگويد: لازم است كه ما به مردم نشان دهيم كه آنچه درقرآن درست است امر جديدي نيست و آنچه جديد است درست نيست.
-صموئيل زويمر  در كتاب خود ( العالم الإسلامي اليوم) مي گويد واجب است كه مسلمانان را قناعت داده شود كه نصارا دشمنان ايشان نيستند. همچنان ميگويد لازم است كه كتاب مقدس به لغات مختلف مسلمانان به نشر برسد زيرا اين كار بزرگي است در راه دعوت بسوي مسيحيت. ميگويد: دعوت مسلمانان بسوي نصرانيت بايد توسط شخصي از خودشان و از ميان صفوف شان باشد زيرا درخت را يكي از شاخه هاي خودش قطع مي نمايد.درادامه ميگويد: برمبشرين لازم است كه  وقتي نتيجهء كار و دعوت خودرا در مقابل مسلمين ضعيف يافتند بر آن قناعت نكنند زيرا واضح است كه در قلوب مسلمانان گرايش شديدي به سوي علوم اروپائيان و به سوي آزادي زنان پيدا شده است».
-صموئيل زويمر در مجلس تنصيري قدس سال 1935ميلادي مي گويد ( … مقصد تبشير كه دولت هاي مسيحي شمارا در مناطق اسلامي به خاطر آن روان ميكند اين نيست كه مسلمانان را در مسيحيت داخل سازيد زيرا اين كار سبب هدايت و عزت برايشان خواهد بود بلكه مقصد اصلي تان آنست كه شخص مسلمان را از اسلام خارج نماييد كه در نتيجه تعلق به خدا و به اخلاق نداشته باشد اخلاقي كه ملت ها مطابق آن زندگي خويش را به پيش ميبرند ). ( … شما يك طبقه اي را آماده  مي سازيد كه تعلقي را با خداوند نمي شناسند و نمي خواهند كه بشناسند و مسلمان را از اسلام خارج نموده و در مسيحيت نيز داخل ننموده ايد در نتيجه اين طبقه مطابق اراده و خواست استعمار نشأت نموده است كه بركار هاي بزرگ توجه نداشته و راحت را دوست دارند وقتيكه چيزي را مي آموزند آنهم به خاطر شهرت خواهد بود و وقتي مقامي را اشغال مي نمايند در راه شهرت خويش تمام چيزها را صرف مي نمايند.
دوم مجالس ايشان:
-از براي آنان هميشه مجالس منطقوي وجهاني زيادي بوده  كه از آنجمله است: مجلس قاهره سال 1324هـ/  1906م اين مجلس به دعوت زويمر تشكيل شده بود و هدف از تشكيل آن جمع نمودن گروه هاي فرستاده شدهء تبشيري پروتستاني، بخاطر  فكر نمودن در بارهء نشر انجيل ميان مسلمين بود.
-تعداد  اهل مجلس به 62 تن از مردان و زنان ميرسيد كه  زويمر رئيس آن بود.
-مجلس تبشيري جهاني در ادن بره باكو تلنده سال( 1328هـ/1910م) در اين مجلس دعوت شدگان از (159) گروه تبشيري از تمام جهان  گردهم آمده بودند.
-مجلس تبشيري در لكنو هند ( سال 1329هـ/ 1911م)  در اين مجلس صموئيل زويمر نيز حاضر بود وبعد از اختتام مجلس ورق هايى براي اهل مجلس توزيع گرديد كه بر يكطرف آن تاريخ مختصر لكنو از سال 1911م و برطرف ديگر ورق اين جملات نوشته شده بود ( اللهم يا من يسجد له العالم الإسلامي خمس مرات في اليوم بخشوع انظر بشفقة إلى الشعوب الإسلامية و الهمها الخلاص بيسوع المسيح).
-مجلس بيروت سال  ( 1911) . مجلس هاي تبشير در قدس سالهاي: ( 1343هـ/ 1924م). سال (1928م) مجلس تبشير دولي. سال 1354هـ/1935م كه در اين مجلس 1200 نماينده شركت نموده بود. و مجلس ديگري هم در سال (1380هـ/1961م) . 
- مجلس كليسا هاي پروتستاني سال 1974م در لوزان سويسرا.
-از جملهء خطرناكترين مجالس شان مجلس كولورادو در 15 اكتوبر 1978م بود كه تحت اسم ( مؤتمر امريكا الشمالية لتنصير المسلمين ) تشكيل شده بود. در اين مجلس 150 عضو كه از فعال ترين عناصر تنصيري در جهان بشمار ميرفتند شركت نموده بودند. اين مجلس دوهفته به شكل مغلقي ادامه يافت و با تعيين نمودن يك استراتيجي كه بخاطر مهم بودنش پنهان ماند به پايان رسيد، و نيز در اين مجلس براي انجام دادن همين استراتيجي به پرداخت هزار مليون دالر  فيصله گرديد كه تاديهء اين مبلغ فورا انجام يافته  و دريكي از بانك هاي بزرگ امريكائي گذاشته شد.
-مجلس جهاني تنصير كه در  سويد در اكتوبر 1981م زير نظر مجلس فدرالي لوثراني برگذار گرديد. در اين مجلس در بارهء نتايج مجلس هاي لوزان و كولورادو بحث صورت گرفت. ودر بارهء تنصير ماوراء البحار تحقيقات زيادي بخاطر تمركز دعوت بر كشورهاي سوم صورت گرفت .
-و همچـان از جملـهء مجـالس شان: مجلس استامبول – مجلس حلوان  در مصر-
 مجلس تبشري لبنان – مجلس تبشيري بغداد- مجلس تبشيري قسنطينه در الجزاير (كه قبل از استقلال بود) مجلس شيكاگو ميباشد.
-مجلس مكاتب تبشيري در بلاد  هند كه اين مجلس هر ده سال يكبار منعقد ميشد.
-مجلس بلتيمور در ايالات متحده امريكا سال 1942م كه اين يك مجلس بسيار خطرناك بشمار ميرفت، در اين مجلس از جملهء يهوديان ابن غوريون حاضر شده بود.
-بعد از جنگ جهاني دوم  نصرانيت نظام جديدي را به خود اتخاذ نمود و آن اينكه مجلس كليساها در هر شش و يا هفت سال بطور انتقالي از يك شهر به شهر ديگر برگذار ميگرديد كه از آن جمله مجالس ذيل ميباشد: مجلس امستردام هالند سال 1948م مجلس ايفانستون امريكا سال 1954م- مجلس دهلي نو هند 1961م- مجلس اوفتالا  1967م در اروپا – مجلس جاكارتا 1975م در اندو نوزيا كه در اين مجلس سه هزار مبشر نصراني اشتراك نمود بود.
سوم: مراكز و معاهد مشهور تنصيري:
-معهد صموئيل زويمر در ولايت كلفورنيا، ايجاد اين معهد مطابق فيصله هاي مجلس كولو رادو بود.
-مركز عالمي براي تحقيق و تبشير در كلفورنيا، اين مركز تمويل نمودن و استخدام اشخاص لازم براي آماده ساختن مجلس كولورادو و تهيه نمودن اسباب پيشرفت اين مجلس را به عهده داشت. 
-دانشـگاه امريكـايى در بـيروت (كه همان دانشكدهء انگليسي سابقه در سوريه بود) اين دانشگاه سال 1865م تأسيس شد.
-دانشگاه امريكايى در قاهره كه بخاطر رقابت و همچشمي با دانشگاه الازهر تأسيس گرديده بود.
-دانشكدهء فرانسوي در لاهور.
-گروه تبشيري كليساي انگليسي كه از مهمترين گروه هاي پروتستاني بشمار ميرود، از ايجاد اين گروه تقريبا دو قرن ميگذرد.
-ارساليات تبشيري امريكائي كه از مهمترين آنها گروه تبشيري امريكائي بشمار ميرود، سابقهء اين گروه به سال 1810م باز ميگردد.
-جمعيت ارساليات تبشيري آلمان شرق كه آن را قسيس لبسيوس 1895م تأسيس نموده بود و كار خودرا عملا در سال 1900م شروع نمود.
-سال 1809 انگليس گروهي را بنام (جمعية اللندنية) بخاطر نشر نصرانيت بين يهود تأسيس نمود و ابتدأ فعاليت اين گروه اين بود كه يهودي هايى را كه در گوشه و اطراف جهان متفرق بودند  بسوي فلسطين سوق داد.
چهارم: بعضي كتاب هاي تنصيري:
-مباحث مجلس قاهره سال 1906 در كتاب بزرگي بنام ( وسايل تبشير به نصرانيت بين مسلمين) جمع آوري گرديده.
-زويمر كتابي تصنيف نمود كه در آن بعضي بيانات تبشيري را جمع آوري نموده بنام (العالم الإسلامي اليوم) نام گذاري كرد، در اين كتاب از وسائلي كه مفضي به اختـلافات بين گروه هاي غير مسيحـي و جلب آنها بـسوي مسيحيت ميگردد
 بحث نموده و طرقي را كه براي مبشر پيروي از آنها لازم است بيان ميكند.
-تاريخ التبشير : از مبشر ادوين بلس پروتستاني .
-كتاب مستر فاردنر: بحشش در اين كتاب پيرامون افريقا و طرق نشر نصرانيت در آن و موانع نشر و دور كردن موانع ميباشد.
-مجلهء ارساليات تبشيري پروتستاني كه در شهر بال درسويسرا نشرمي گرديد واز مجلس ادنبره سال 1910م بحث مينمايد.
-مجلهء شرق مسيحي آلماني، اين مجله را گروه تبشيري آلمان شرقي  از سال 1910م بدينسو به نشر ميرساند .
-دايرة المعارف الإسلامية، اين كتاب به چندين زبان رائج  به چاپ رسيده است.
-مختصر دايرة المعارف الإسلامية.
پنجم: وسايل و امكانيات شان:
1-طريق طبابت:
-آنان خدمات طبي را انجام ميدهند، البته به خاطرآنكه از اين خدمت در راه دعوت بسوي تنصير استفاده نمايند.
-بول هاريسون كتابي دارد بنام (الطبيب في بلاد العرب) وي ميگويد: ما خود را در بلاد عرب چنان مشاهده مينموديم كه مردان و زنان را گرفته در نصرانيت داخل ميكرديم.
-س. أ. موريسون كه نويسنده در مجلهء العالم الاسلامي است مي گويد: در  اين وقت مـوقع خيلي مساعـد مي باشد كه همين طبيب دعوت نصرانيت را در بين تعداد زيادي از مسلمانان در قريه هاي زيادي، در طول و عرض شهر انجام دهد.
-مبشره ريد هاريس مي گويد: بر طبيب لازم است كه فرصت را بشناسد تا خودرا  به گوش و قلب مسلمانان برساند.
-مستر هاربر مي گويد: ارساليات طبي لازم است كه  خيلي زياد  باشد زيرا افراد اين گروه هميشه با مردم عام سروكار دارند  و آنان نسبت به مبشرين ديگر تأثير زيادي بر مسلمانان دارند (مجلس قاهره سال 1906).
-بعضي از طبيبان مبشر اينها مي باشند: آن أساوودج، فورست، كارنيليوسي  فانديك، جورج بوست، تشالرز كلهون ، ماري أوي و دكتور طومسون.
2-طريق تعليم:
-آنان تمام فشـار خود را در راه استفاده از اين طريقـه و سوق دادن آن بوجهي
 كه اهداف تنصيري شان را برآورده سازد تمركز داده اند.
-تأسيس مدارس، دانشكده ها، دانشگاه ها، معهدهاي عالي و همچنان ايجاد كودكستان ها و پذيرفتن شاگردان در مراحل ابتدائيه، متوسطه و ثانوي.
-در خلال يكصد وپنجاه سال زياده از هزار مليون نسخه از نسخه هاي عهد قديم وعهد جديد، [يعني تورات و انجيل] ترجمه شده به يكهزار و يكصدوسي لسان نشر و توزيع نموده اند، البته اينها علاوه بر نشريات و مجله هائي بوده كه ارزش آنها تقريبا به هفت هزار مليون دالر بالغ ميگردد.
-استشراق و تنصير در راه خدمت  اهداف مشترك شان از طريق تعليم با هم همكاري مينمايند.
3-كارهاي اجتماعي:
-ايجاد ليليه ها براي شاگردان ذكور و اناث.
-ايجاد سالونها.
-توجه به ايجاد مهمانخانه ها،جاهاي بودوباش بزرگان،دار الايتام ها دارالمساكين ها.
-توجه به كارهاي عام المنفعه و استخدام رضا كاران براي امثال اين گونه خدمات.
-تأسيس كتابخانه هاي تبشيري و استخدام نشرات به شكل گسترده.
-ايجاد مراكز اكتشافات كه از اين مراكز در راه تنصير استفادهء شاياني مينمايند.
-بازديد از محبوسين و از مريضان در شفاخانه ها و تقديم نمودن تحفه ها و خدمات ديگر برايشان.
-ولسون و هلدائي [كه دو زن نصراني اند] در مجلس قاهره سال 1906م از فعاليت يك زن مبشر صحبت نموده گفتند: بايد زن مبشر به نشر نصرانيت در ميان زنان مسلمان بپردازد.
4-نسل:
-در اجتماع پاپ شنوده ( 5/3/1973م) قسيس ها و سرمايه داران در كليساي مرقسيهء اسكندريه چندين ماده را به تصويب رسانيدند كه از آنجمله بود: از بين بردن محدوديتها در توالد و تناسل در ميان گروه هاي كليسايى و تشويق به تكثير نسل توسط تعيين كردن جوائز و مساعدات مادي و معنوي، و تشويق بر ازدواج هاي جديد ميان نصارى، و در مقابل آن ايجاد محدوديتها در توالد و تناسل ميان مسلمانـان بـه طور خاص، و اين را بايد دانست كه زياده از 65% اطباء و كاركنان صحي را افراد كليسائي تشكيل ميدهد.
5-برپا كردن فتنه ها و افروختن جنگها:
-بخاطر ضعيف ساختن مسلمانان ميكوشند كه ميان شان فتنه ها و جنگها برپا كنند.
-برانگيختن اضطرابات و ناآرامي هاي مختلف توسط روشن كردن آتش دشمني و عداوت و بيدار كردن احساسات تنگ قوم پرستي و گروه پرستي، مثل گروه فرعونيه در مصر و فينقيه در شام و فلسطين و لبنان، آشوريه در عراق و بربريه در شمال آفريقا.
-زويمر در مـجلس تبشيري ( 1911م) در لكنو هند ميگويد: انقسام سياسي فعلي
 در عالم اسلامي دليل روشن بر كار كردن دست خداوند در تاريخ است كه آنرا به نفع ديانت مسيحي مي چرخاند و كار آن به پيش مي رود.
6-امكانات و وسائل:
-در اندونوزيا به وسائل نشراتي تسلط دارند، و چندين راديوي تبشيري و جرائد قومي در خدمت شان ميباشد، احصائيهء سال 1975م نشان ميدهد كه در آن كشور : (9819) كليسا، (3897) قسيس و ( 8504) مبشر فارغ البال از گروه پروتستاني و(7250) كليسا، (2630) قيسس و (5393) مبشر فازغ البال از گروه كاتوليك ميباشد، و پلاني طرح كرده اند كه مطابق آن بايد از تنصير مكمل اندونوزيا در سال 2000م فارغ گردند.
-در بنگلديش ارساليات تبشيري زيادي براي نصراني ساختن مسلمانان وجود دارد.
-در كينيا نيز سال 2000م را سال تكميل تنصير آن ميدانند.
-فشار قوي تنصير در ماليزيا، دول خليج و افريقا است.
-در مجلس عدم انسلاك دركولالمپور ذكر شد كه تقريبا 2500 دستگاه راديوئي از 64 لسان قومي وجود دارد كه در مقابل اسلام صريحا هجوم نموده ضد آن تبليغ مينمايند.
-مجموع ارساليات موجود در 38 شهر افريقا به 111000 ارسالي ميرسد كه در خدمت بعضي از آنها هواپيماها قرار دارد و توسط آنها طبيبان، ادويه و كاركنان صحي را بخاطر تداوي مريضان در اطراف دور دست وصعب العبور انتقال ميدهند.
-فعـلا زياده بر 220 هزار مبشر در جهان وجود داردكه 138000 آن كاتوليكي 
و باقي 82000 پروتستاني ميباشند، تنها در افريقا 119000 مبشر و مبشره وجود دارد كه سالانه  دو بليون دالر را به مصرف ميرسانند.
ريشه هاي فكري و اعتقادي:
-دعوت تنصير و توسع آن عقب شكست هائي بود كه در خلال دو قرن (1099-1254م) در راه بدست آوردن بيت المقدس و اخراج آن از دست مسلمانان، صليبيها به آن مبتلا شدند.
-پاپ يسوعي ميبز ميگويد:«جنگ هاي سرد صليبـي كه آنرا مبشر هاي ما در قرن هفدهم شروع كرده اند تا الحال ادامه دارد، راهب و راهبه هاي فرانسوي هميشه تعداد زيادي از آنها در شرق وجود داشته اند».
-مستشـرق آلماني بيكر به اين عقيده است كه : «نصرانيت با اسـلام دشمني
 شديدي دارد، زيرا وقتي اسلام در قرون وسطى به نشر رسيد سد بزرگي در مقابل نشر نصرانيت واقع شد، ديگر اينكه اسلام به جاهائي رسيد و گسترش نمود كه مطيع و منقاد نصرانيت بود».
-هدف اساسي  تنصير دست يافتن غرب نصراني بر بلاد اسلامي بوده كه اين خود مقدمه اي بر استعمار و سبب مباشر براي از بين بردن قوت مسلمانان و ضعيف ساختن آنان است.
انتشار و جاهاي نفوذ:
-تنصير بر تمام كشورهاي سوم انتشار و نفوذ نموده است.
-اين دعوت پشتوانهء دولتي بزرگي از :امريكا، اروپا، كليساهاي مختلف، هيئتها، دانشگاه ها و مؤسسه هاي جهاني، به دست آورده است.
-تركيز فشار بزرگ اين دعوت متوجه عالم اسلامي است.
-تمركز اين دعوت در اندونوزيا، ماليزيا، بنگلاديش، پاكستان و عموم افريقا ميباشد.
مراجــع:
1- الفكر الإسلامي الحديث         د. محمد البهي –ط8-مكتبة وهبة در قاهره
                                      - 1395هـ/1975م.
2- التبشير و الاستعمار              المستشار محمد عزت اسماعيل طهطاوي 
                                      المطابع الاميرية بالقاهره-1397هـ/1977م.                                          
3-التبشير و الاستعمار               د. مصـطفـى الخالدي و د. عمر فروخ-
                                       ط5- 1973م.
4- الغارة على العالم الإسلامي       ا. ل. شاتلية، ترجمه محب الدين خطيب و
                                       مساعد يـافي- ط3- المطبـعة السـلفيـة –
                                      1385هـ.
5-معاول الهدم و التدمير             ابـاهيم سليمان الجبهان-ط4- عالـم الكتب
في النصرانية و التبشير                  -الرياض – 1981م.
6- اضواء على الاستشراق           د. محمد عبدالفـتاح عليـان-ط1-دارالبحوث
                                       العلمية- 1980م/1400هـ.
7- قادة الغرب يقولون              جلال العالم- ط2-1395هـ 1975م.
8-مجلة البلاغ                         شماره 484تاريخ 14/2/1979م.
9- دائرة المعارف الإسلامية
 10-دائرة معارف الدين و الأخلاق 


The Encyclopaedia of Islam-
-Encyclopaedia of Religion and Ethics
11-Focuc on Christian – Muslim Relations.
 


به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى". 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

قال سفيان الثوري رحمه الله: «إذ أحببت الرجل في الله، ثم أحدث في الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تحبه في الله» الحلية الأولیاء (7/34) امام سفیان ثوری رحمه الله می فرمایند: «هرگاه کسی را بخاطر الله دوست داشتی، سپس آن شخص بدعتی در اسلام ایجاد کرد و تو بخاطر آن بدعتش وی را مبغوض نداری، پس بدان که او را بخاطر خدا دوست نداشته ای».

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010