Untitled Document
 
 
 
  2021 Oct 22

----

15/03/1443

----

30 مهر 1400

 

تبلیغات

حدیث

 

اسرائيل مي‌گويد: از رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنيدم كه فرمود: (من أحبّ الحسن و الحسين فقد أحبّني و من أبغضهما فقد أبغضني) يعني: «هر كس، حسن و حسين را دوست بدارد، به راستي كه مرا دوست دارد و هر كس با آنها دشمني و كينه داشته باشد، با من كينه و دشمني ورزيده است».

ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص215؛ مسند احمد(5/288)؛ تاريخ دمشق (14/26).

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

سياست>مفاهيم و اصطلاحات سياسي>صهیونیزم

شماره مقاله : 1300              تعداد مشاهده : 835             تاریخ افزودن مقاله : 6/11/1388


صهيونيزم ZIONISM

تعريف:
صهيونيزم يك حركت سياسي و مذهبي متعصب وافراطي بوده كه هدفش برپا نمودن دولت يهود در فلسطين ميباشد، دولتي كه توسط آن بالاي تمام جهان فرمانروائي نمايند، اين اسم را از (جبل صهيون) كوهي كه درقدس واقع است گرفته اند، كوهي كه گروه صهيونيه ميخواهند بالاي آن هيكل سليمان u را درست نمايند، و دولتي به خود برپا كنند كه قدس پايتخت آن باشد. حركت صهيونيه به شخص نمساوي ( هرتزل ) يهودي مرتبط ميباشد، شخصي كه داعي اول به طرف فكر صهيوني شمرده شده حركت صهيونيزم درتمام جهان بر آراء، وافكار وي بنا نهاده شده است.

 تأسيس و افراد برازنده :
صهيونيزم جهاني ريشه هاي تاريخي، فكري وسياسي دارد كه لازم ميسازد تا به مراحل آتي الذكر انسان واقف گردد.
1-حركت رنجديدگان، كه بعد از باز گشت از اسارت بابلي (586-538ق م) صورت گرفته بود، و هدف اولي آن بازگشت به صهيون وبناء هيكل سليمان u بود.
2-حركت باركوخبا (118-138م) ، اين يهودي در دل هاي يهوديان شجاعت آفريد وآنان را به جمع شدن در فلسطين و تأسيس دولت يهودي در آنجا تشويق نمود.
3-حركت موزس كريتي كه مشابه به حركت باركوخبا بود.
4-مرحلهء ركود و خاموشي در فعاليت يهود، كه آن به سبب مظلوم شدن و مغلوب و پراكنده بودن شان بود، ولي با وجود آن احساس قومي نزد يهوديان همانطور  قوي بوده ضعيف نشده بود.
5-حركت دافيد روبين و شاگردش سولومون مولوخ (1501-1532م) كه يهود را به ضرورت بازگشت و تأسيس دولت اسرائيل در فلسطين، تشويق نمودند.
6-حركت  منشه بن اسرائيل ( 1604-1657م) اين حركت تهداب اولي بود كه بر اساس استخدام بريطانيا در برآورده ساختن اهداف صهيونيستي خويش طرحهاي صهيونيه را، متوجه ساخته استوار نمود.
7-حركت شبتاي زفي ( 1626- 1676م) وي ادعا نموده بود كه مسيح يهود و ناجي آنان ميباشد، بناء يهوديان آمادگي بازگشت به سوي فلسطين را شروع كردند، ولي  نجات دهندهء ايشان وفات نمود.
8-حركت سرمايه داران كه آنرا روتشيلد و موسى مونتفيوري رهبري ميكردند، و هدف آن ايجاد مستعمرات يهودي در فلسطين بود، كه آن حيثيت كار اول را در تصرف سرزمين و اقامت دولت يهودي در آنجا داشت.
9-حركت فكري و استعماري در ابتداء قرن نوزدهم كه به سوي برپا ساختن دولت يهود در فلسطين، دعوت نمود.
10-حركت شديد صهيونيزم كه بعد از كشتار هاي يهوديان در روسيه سال 1882م م براه آفتاد، در همين دور « هيكلر جرمني» كتابي به نام ( بازگشت يهود به فلسطين مطابق اقوال پيامبران) تأليف كرد.
11-حركت صهيونيزم جديد كه اين حركت منسوب به ( تيودور هرتزل) روزنامه نويس يهودي نمساوي ( 1860-1904م) ميباشد، و هدف واضح واساسي آن رهبري يهود به سوي حاكميت بالاي تمام جهان و در قدم اول برپا كردن دولت آنان در فلسطين است، براي اين هدف دوبار با سلطان عبدالحميد مقابله نموده ولي شكست خورده بود، كه بعد ازآن يهود جهاني در راه دور ساختن سلطان و از بين بردن خلافت كار و فعاليت را آغاز نمود.
  هرتزل اولين مجلس جهاني يهود را سال 1897م برگذار نمود و در جمع كردن يهوديان جهان به اطراف خويش كامياب گرديد، همچنان وي يهوديان زيرك و هشيار را جمع نموده بود كه خطرناكترين تصويبات تاريخ جهان از آنان صادر گرديد، آن تصويبات بنام ( پروتوكولات حكماء صهيون) ياد ميشود، و مأخوذ از كتب مقدس تحريف شدهء يهود ميباشد، از آنوقت به بعد يهود سازمان هاي خويش را منظم و مستحكم نموده در راه تحقق اهداف خرابكارانهء خويش به دقت، خفاء و هشياري حركت را آغاز نمودند كه در زمان ما نتائج آن به همه عيان و روشن گرديد.

افكار و معتقدات :
-صهيونيزم افكار و معتقدات خويش را از كتب مقدسي كه آنرا يهود تحريف نموده اند اخذ كرده  وهمچنان افكار و دستور العمل خويش را ضمن پروتوكولات حكماء صهيون  درست نموده است.
-صهيونيزم يهوديان تمام جهان را اعضاي يك مليت ميداند كه مليت اسرائيل است.
-هدف صهيونيزم تسلط يهود بر تمام جهان ميباشد همانطور كه پروردگار شان «يهوه» براي شان وعده داده است، و طريق رسيدن به آن را همانا برپا كردن حكومت خويش بر سر زمين محشر، كه از درياي نيل تا درياي فرات امتداد دارد، ميدانند.
-معتقد اند كه يهود جنس ممتازي است كه بايد سردار و بادار باشد و ديگر تمام اقوام و ملتها خدمتگار آنان باشند.
-معتقد اند كه درست ترين راه براي فرمانروائي بر تمام جهان همانا برپا كردن حكومت به اساس تخويف، ارهاب و شدت است.
-بخاطر سيطره بر عامه به سوي تسخير آزادي سياسي دعوت نموده ميگويند: لازم است بدانيم كه طعمه را [طعمه چيزي است كه براي بدام انداختن شكار  آنرا در اطراف دام ميگذارند] چگونه براي شان پيش كنيم تا آنان را در دام خويش اندازيم.
-ميگويند: زماني كه دين سلطه داشت حالا گذشته است، امروز قوت و نيرو تنها براي طلا است، بنابرآن لازم است كه آنرا به هر وسيله جمع آوري نموده در قبضهء خود داشته باشيم تا تسلط ما را بر جهان آسان سازد.
-ميپندارند كه سياست ضد اخلاق بوده در آن فريب كاري و رياء ضروري  ميباشد، فضائل اخلاق و راستي در عرف سياست زشتي و بدي بشمار ميرود.
-ميگويند: غرق ساختن امميين [ملت هاي غير از يهود]در رذائل اخلاق، به تدبير ما و از طريق كساني كه ما آنان را آماده ميسازيم از قبيل استاذان، خدمتگاران، زنان تربيه كننده  اطفال و زنان رقاصه، ضروري ميباشد.
-ميگويند: تا وقتيكه آرمان ما برآورده نشده  لازم و ضروري است كه رشوت، فريب و خيانت را، بدون كدام تردد، به ميان بياوريم و از آن كار بگيريم.
-ميگويند:  لازم است كه در راه ايجاد و انتشار خوف، كه آن متضمن  فرمانبرداري كوركورانه از ما ميباشد ، كار كنيم، وهمين اندازه كفايت ميكند كه مشهور شود كه مايان خيلي جنگي و اهل پيكار هستيم تا بدين وسيله تمام سركشي ها و نافرماني ها از بين برود.
-ميگويند: شعارهائي به عنوان ( آزادي، مساوات، برادري) سر ميدهيم تا مردم به آن فريب خورده آنان نيز همان شعارها را تكرار نموده عقب چيزي بروند كه ما براي شان ميخواهيم.
-ميگويند: ضروري است كه يك نظام ارستقراطيه «حكومت طبقهء اشراف» را استحكام بخشيم و آن استوار بر مالي باشد كه در دست ما قرار دارد و بر علمي باشد كه آنرا خاص علماء ما ميدانند.
-ميگويند: در راه آوردن رهبران در قبضه و چنگ خود كار مينماييم، و زود است كه تعيين آنان در دست ما قرار گيرد، و تعيين نمودن شان، به اعتبار  پيشقدم بودن شان در بد اخلاقي، چوكي دستي و كم علمي خواهد بود.
-ميگويند: بر نشرات سيطره خواهيم نمود، قوت فعالي كه تمام جهان را به سوي آنچه اراده داريم سوق خواهد داد.
-ميگويند: ضرورست كه ميان حكام  و رعيت شان دشمني و مخالفت را توسعه بخشيم تا حاكم و پادشاه به مثل كورو نابينائي گردد كه عصاء خويش را گم كرده است، تا بخاطر نگه داشتن چوكي خود به سوي ما پناه بياورد.
-ميگويند: لازم است كه ميان تمام قوتها آتش دشمني و جنگ افروخته شود تا ميان خود جنگ كنند، و سلطنت را يگانه هدف مقدس خويش قرار داده هر يكي از قوتها در راه رسيدن به آن سعي نمايند، همچنان در دادن آتش جنگ ميان دولت ها، بلكه در داخل هر دولت ضروري ميباشد، كه در آنوقت قوتها نابود گرديده حكومت ها سقوط مينمايند، و حكومت جهاني ما بر شكسته هاي آنها برپا ميگردد.
-ميگويند: براي اقوام فقير و مظلوم در لباس آزاد كنندگان  آنان و نجات دهندگان شان از ظلم، خود را پيش ميكنيم و آنان را به پيوستن به صفوف لشكر خودمان دعوت مينماييم، يعني به صفوف اشتراكيها مختلطها، كمونست ها و ماسونيزم ها و توسط گرسنگي بالاي مردم عام حكومت خواهيم كرد و در راه نابود ساختن مخالفين از بازوي آنان استفاده خواهيم نمود.
-ميگويند: ضروري است كه زمام هاي اقتصادي را به دست آوريم، تا همه مردم توسط طلائي كه جمع نموده ايم فرمانبردار ما شوند.
-ميگويند: الآن ما توسط وسائل مخفي خويش در وضع خوبي قرار داريم طوري كه اگر دولتي بالاي ما حمله كند دولت ديگري در دفاع از ما برپا ميخيزد.
-ميگويند: كلمهء آزادي مردم عام را به سوي مقابله با خدا و قوانين وي ميكشاند، بنابرآن شعار آزادي و امثال آن را بايد شائع سازيم تا آنكه سلطنت به دست ما قرار گيرد.
-ميگويند: ما قوت مخفي و پنهاني داريم كه آنرا هيچكس از بين برده نمي تواند ، با خاموشي و پنهاني و با شوكت خاصي كار ميكند، اعضاي آن، علي الدوام تغيير وتبديل ميشود، و همين قوت ضامن سوق دادن حاكمان اممي [ملتهاي غير يهود] به آنسو كه ما ميخواهيم است.
-ميگويند: لازم است كه دولت ايمان را در قلوب مردم از بين ببريم و عقيدهء وجود خدا را از عقول شان بكشيم، و جاي آن را به قوانين مادي رياضي دهيم، زيرا مردم زير رعايت دولت ايمان خوشبخت و آسوده زندگي ميكنند، و بخاطر  آنكه براي مردم فرصت بازگشت نگذاريم  لازم است كه آنان را به وسائل مختلف مشغول سازيم تا به سبب آن از دشمن  مشترك شان در مقابلهء جهاني آگاه نشوند.
-ميگويند: لازم است كه تمام وسائلي را كه ضامن انتقال دارائي هاي امميين از خزانه هاي شان به صندوق هاي ما باشد به دست آوريم.
-ميگويند: زود است كه گروه ها و جماعت هائي تشكيل دهيم كه از انسانيت و اخلاق دور و خالي بوده، بي احساس  باشند، دين و سياست را خيلي بد ببينند، و يگانه آرزويشان به دست آوردن ماديات باشد، آنوقت است كه از هرگونه مقاومت عاجز بوده خوار و ذيل زير دست ما قرار ميگيرند.
-ميگويند: كليد تمام قوتها را به دست خود خواهيم گرفت، و بر تمام وظايف سيطره خواهيم نمود، و سياست به دست پيروان ما خواهد بود، و بدين وسيله ميتوانيم هر مقاومتي را در مقابل ياران اممي خويش، توسط قواي خود محو و نابود سازيم.
-ميگويند: تخم نقاق و شقاق را در همه جاكشت كرده ايم، به قسميكه دور كردن آن ممكن نيست، در ميان مصالح مادي و قومي امميين تنافر و دوري ايجاد نموده ايم  و ميان گروه هاي شان آتش تعصبات ديني و قومي را افروخته ايم، بلكه در طول بيست قرن در راه بر افروختن آن سعي و تلاش نموده ايم، بناء غير ممكن است كه يكي از حكومت ها بخاطر ضربه وارد كردن بر ما از حكومت ديگري كمك دريافت كرده بتواند، و دولت ها به هيچكاري و امري و لو كوچك هم باشد، بدون موافقهء ما اتفاق كرده نمي توانند، زيرا محرك اسباب دولت ها در قبضه ما است.
-ميگويند: خداوند مارا براي حكومت جهان آماده ساخته خصوصيتها و امتيازاتي به ما داده كه در اممي ها آن موجود نيست، اگر در صفوف آنان افراد برازنده و ممتاز وجود داشته باشد بايد در مقابل ما مقاومت كرده بتوانند.
-ميگويند: از عواطف واحساسات بر افروخته بايد در بدل خاموش ساختن آن، در راه برآورده شدن اهداف خويش كار بگيريم، و بايد برافكار ديگران غلبه حاصل نمود و آنرا در بدل اينكه كشته شود، طوري تفسير كرد كه موافق به مصلحت هاي ما باشد.
-ميگويند: توجه زيادي به رأي عامه  مبذول خواهيم داشت، البته تا آنوقت كه قدرتش را بر فكر و سنجش درست از بين ببريم و به حدي مشغولش سازيم كه فكر كند شائعات و تبليغات ما حقايقي است كه درست و ثابت ميباشد، و طوري سازيمش كه قدرت تميز ميان وعده هاي ممكن و وعده هاي دورغ را نداشته باشد، بنابرآن ضرور است جماعت هائي تشكيل دهيم كه اعضاء آن مشغول سخنراني هاي پرصدائي باشند كه در آنها وعده دادن ها زياد باشد، و لازم است كه ميان اقوام و ملتها اين شائعه را پخش كنيم كه آنان به سياست نمي دانند و بهتر آنست كه سياست را به اهلش بگذارند.
-ميگويند: در راه نشر كردن امور متناقضه، و شعله ور ساختن شهوات و عواطف كار خواهيم كرد.
-ادارهء حكومت عالي را طوري خواهيم ساخت كه دست هاي زيادي داشته باشد و به تمام اطراف زمين  برسد، اداره اي كه تمام حكومت ها به آن سر تسليم  خواهند گذاشت.
-ميگويند: لازم است كه برصنعت و تجارت سيطره نماييم و مردم را به سوي تكبر، عياشي و بي ماهيتي بكشانيم، و در راه بلند بردن مزد، آسان ساختن قرضه دادن و زياد ساختن فايده آن، كار و فعاليت مينماييم كه در آنوقت امميين  پيش روي ما به سجده خواهند افتاد.
-ميگويند: بر ما واجب است كه در مواضع رسمي به ضد آنچه در دل داريم ظاهر شويم، بر ظلم انكار نماييم، آواز آزادي را بلند كنيم طغيان و سركشي را بد گوييم.
-ميگويند: بجز چند نشريهء كم ارزش ديگر همه نشريات در دست ماست، و آن را در پراگنده كردن و انتشار شائعات استخدام خواهيم كرد، به حدي كه همان شائعات جاي حقايق را بگيرد و امميين را به آن مشغول خواهيم ساخت تا در عقب آنچه به فايدهء شان است نروند،  بلكه در عقب شهوات و ماديات سعي نمايند.
-ميگويند:حكمروايان از اين عاجز اند كه نافرماني ما را بكنند، زيرا آنان ميدانند كه سرانجام سركشي آنان زندان و يا ناپديد شدن است، بنابرآن ايشان خيلي فرمانبردار ما بوده حريص به رعايت مصالح ما ميباشند.
-ميگويند: ميكوشيم كه طرح ما قبل از وقتش افشاء نشود، وقوت امميين را نيز قبل از موسمش از بين نبريم.
-ميگويند: ما هستيم كه طريقهء راي گيري در انتخابات را و نظام اغلبيت مطلق را رائج ساختيم تا بدين وسيله هركسي ما ميخواهيم به قدرت برسد، البته بعد از آنكه افكار عامه را براي راي دادن به شخص مورد نظر آماده سازيم.
-ميگويند: زود است كه نظام خانوادگي را از بين ببريم، و در هر فرد روح خود خواهي را بدميم تا سركشي نمايد، و از رسيدن اشخاص ممتاز به مناصب عالي ممانعت نماييم.
-ميگويند: به حكومت تنها كساني خواهند رسيد كه نامهء سياه و گذشته زشتي داشته باشند ولي نزد مردم افشاء نباشند، اين افراد امانت داران ما در نافذ ساختن اوامر ما خواهند بود، البته از خوف افشاء شدن و رسوا گرديدن، همچنان رهبري هائي تشكيل ميدهيم و آنان را بزرگ و قهرمان جلوه ميدهيم.
-ميگويند: ما بخاطر به هدف رسيدن، قواه خويش را طور مخفي تشكيل داده ايم، لكن اممي هاي چهارپاي به اسرار آن نمي دانند، بناء به آنان اعتماد نموده در محافل شان شركت ميكنند، بدين گونه ما بر آنان مسلط شده و بر خدمت خويش مسخر نموده ايم.
-ميگويند: پراگنده بودن گروه مختار خداوند [مراد خود شان است] نعمت بوده  دليل ضعف و ناتواني نمي باشد، و همين پراگنده بودن است كه ما را به سرداري جهان رسانيده است.
-ميگويند: زود است كه تمام مراكز نشرات به دست ما قرار گيرد و كست هاي تعبير از فكر انساني در قبضهء دولت ما باشد، و هر مركز نشراتي كه مخالف فكر ما باشد در راه بستن آن به نام قانون سعي خواهيم كرد.
-ميگويند: در آينده ما مجله ها و روزنامه هاي زيادي به فكرها و اصول مخلتف خواهيم داشت كه همه اش در راه هدف ما خدمت نمايد.
-ميگويند: ضرور است كه ديگران را به انواع و اقسام اشياء فريب دهنده مثل : ملاهي، بازي ها، مجالس عامه، فنون، ميل جنسي، ومواد مخدره مشغول سازيم تا از مخالفت ما و يا ايستادگي در مقابل پلان هاي ما مصروف بمانند.
-ميگويند: تمام امور دست جمعي را از بين خواهيم برد و مرحلهء خويش را به تغيير دادن دانشگاه ها شروع خواهيم كرد و تأسيس آن را طبق پلان هاي خاص خود شروع خواهيم نمود.
-ميگويند: با هر كسيكه در راه ما ايستاده ميشود باشدت و سختي بر خورد خواهيم كرد.
-ميگويند:محافل ماسونيزم را، بخاطر گسترش سيطرهء ما، زياد ساخته آنرا در هر جا به نشر خواهيم رسانيد.
-ميگويند: وقتي كه سلطنت به دست ما افتاد آنگاه براي هيچ دين، جز دين خودمان در روي زمين اجازه نخواهيم داد.
ريشه هاي فكري واعتقادي:
-صهيونيزم قدامتي دارد به اندازهء قدامت و سابقهء تورات و همين تورات است كه روح قوميت را نزد يهود از همان ايام اول تازه ميدارد و حركت هرتزل تجديد و تنظيم صهيونيزم قديم ميباشد.
-صهيونيزم بر تعاليم تورات تحريف شده و تلمود بنا نهاده شده است، ولي بايد گفت كه تعدادي از رهبران صهيونيزم از جملهء ملحدين بوده و يهوديت نزد شان حيثيت روپوش را در تحقيق اهداف سياسي و اقتصادي شان دارد.

انتشار و جاهاي نفوذ:
-صهيونيه راه و طريقهء سياسي يهود عالمي ميباشد و آن طوريكه خود يهود ميگويند مثل خداي هندي فشنو است كه صد دست دارد، بنابرآن صهيونست در اكثر دستگاه هاي حكومتي جهان دست غالب و فعال يهوديت بشمار ميرود و به مصلحت آن كار ميكند.
-صهيونست است كه اسرائيل را رهبري نموده برايش پلان طرح ميكند.
-ماسونيت طبق دستورات و رهنمائي هاي صهيونيزم كار ميكند و رهبران و مفكرين جهان مطيع و فرمانبردار آن ميباشند.
-براي صهيونيزم صدها گروه و حزب در اروپا و امريكا در عرصه هاي مختلف وجود دارد كه در ظاهر مخالف هم معلوم ميشوند ولي در حقيقت همهء آنها براي مصلحت يهود جهاني كار ميكنند.
-بعضي ها در قوت و نيروي صهيونيزم خيلي مبالغه جدي ميكنند و بعض ديگر آنرا كم ارزش جلوه ميدهند  و هر دو نظر خطاء و نا درست است، و بررسي درست نشان ميدهد كه يهود فعلي در مرحلهء ترقي چشمگيري زندگي ميكنند.مراجــع:
1- جذور البلاء                              عبد الله التل.
2- المخططات التلمودية الصهيونية           انور جندي.
اليهودية في غزوالعالم الإسلامي
3- پرتوكولات صهيون                      ترجمهء احمد عبد الغفور عطار.
4-القوي الخفية                               ل . فراي
5- مؤامرة الصهيونية على العالم              احمد عبد الغفور عطار.
6-الصهيونية و ربيبتها اسرائيل                عمر رشدي .
7-الصهيونية العالمية                           عباس محمود عقاد.
8- اليهودى العالمي                           هنري فورد.
9- هذه هي الصهيونية                        اسرائيل كوهين.
10- اسرائيل الزائفة                           فريد عبد الله جورجي.
 

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى".
 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

امام سفارینی در کتابش غذاء الألباب می گوید: "امام بوحنیفه غنا را بد می دارد و آن را از گناهان به شمار می آورد، همینطور در مذهب اهل کوفه یعنی سفیان و حماد و ابراهیم و شعبی و دیگران و اختلافی بین آنها در این مورد وجود ندارد، و همچنین اختلافی در مورد ممنوعیت غنا در بین اهل بصره وجود ندارد".

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010