Untitled Document
 
 
 
  2021 Oct 22

----

15/03/1443

----

30 مهر 1400

 

تبلیغات

حدیث

 

از عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرمودند: «مسلمان برادر مسلمان است و بر او ظلم نمي كند و تنهايش نمي گذارد ، و هركس به دنبال (برطرف كردن) نياز برادرش باشد خداوند نيز در پي بر طرف كردن نياز او خواهد بود و هر كس از مسلمان بلا و مصيبتي را رفع كند خداوند مصيبت روز قيامت را از او دور مي كند و هر كس (عيب) مسلماني را پنهان كند خداوند (عيوب و گناهان ) اورا در روز قيامت (از ديگران ) پنهان مي كند» (روايت از بخاري و مسلم).

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>فرقه ها و مذاهب>ماسونیه

شماره مقاله : 1313              تعداد مشاهده : 746             تاریخ افزودن مقاله : 6/11/1388

تعريف :
ماسونيه درلغت به معني «معماران آزاده» است و دراصطلاح يك تنظيم سري دهشت افگن يهودي، غامض و پيچيده بوده كه نظم محكمي دارند، وهدف آن تحقيق تسلط يهود برجهان ميباشد، به سوي الحاد، اباحيت، وفساد دعوت ميكند، اكثر اعضايش را اشخاص مبغوض درعالم تشكيل ميدهد،از ايشان بخاطر حفظ اسرار پيمان گرفته ميشود، بخاطر جمع شدن، پلان طرح نمودن وتقسيم وظائف ومكلفيت ها، محافل تشكيل ميدهند.
تأسيس و افراد برازنده :
-اين تنظيم را هيرودس اكريبا (ت44م ) پادشاه رومان، به همكاري دومشاور يهودي خود تأسيس نمودند، آندو عبارت بودند از :حيرام ابيود معاون رئيس، و موآب لامي رازدار اولش.
-ماسونيه از همان ايام اول خود به حيله، فريب ودهشت افگني شروع كرد، وبخاطر فريبكاري وارهاب رموز، نام ها، واشاراتي براي خويش اختيار نمودند، مجلس خويش را بنام ( هيكل اورشليم ) نام گذاري كردند، تا فكر كرده شود كه اين همان هيكل سليمان علیه السلام است.
-حاخام لاكويز ميگويد: ماسونيه در تاريخ خود، تعاليم خود، وجود كلمات مخفي در آن، و در توضيحات خويش ...همه وهمه از اول تا آخر از شروع تا انجام يهوديت ميباشد.
-ولي در تاريخ ظهور آن، بخاطر پنهانكاري شديدي كه درآن است، اختلاف وجود دارد، راجح آنست كه درسال 43م ظاهر گرديده بنام ( قوهء مخفي ) نام گذاري شد، وهـدفـش [در آنوقت] ذليل ساختن نصارا، ترور وراندن آنان ومنع نمودن دين شان از انتشار بود.
-در دوران تأسيس بنام (قوهء مخفي ) ياد ميشد، ولي از چند قرن به اينسو نام ماسونيه را به خود گرفت تا از نام ( معماران آزاده ) براي خود نقابي گرفته در عقب آن كار خود را به پيش ببرد، بعداً اين نام بالاي آن بدون اينكه حقيقتي داشته باشد اطلاق گرديد.
-اين مرحلهء اول ماسونيه بود، مرحلهء دوم ماسونيه از سال 1770م توسط آدم وايز هاويت مسيحي شروع شد، وي ملحد شده بود و ماسونيه به هدف سيطره بالاي جهان نزد وي تمركز نمودند، وسال 1776م طرح ريزي ونقشه تكميل گرديده درهمين دوره محفلي برگذار گرديد و آن مجلس بنام ( محفل نوراني ) از جهت نسبت آن به سوي شيطاني كه آنرا تقديس مينمايند، نام گذاري كرديد.
-آنان توانستند كه دوهزار تن از رهبران سياسي و مفكرين بزرگ را فريب دهند، وتوسط آنان محفل بزرگي را كه بنام محفل شرق اوسط ياد ميشود برگذار نمايند، در اين محفل آمادگي همين رهبران براي خدمت ماسونيه اظهار كرده شد، وشعارهاي پرزرق وبرقي دادند كه حقيقت ايشان راپنهان ميساخت، همين بود كه بسياري از مسلمانان را فريب دادند.
-آدم وايز هاويت مسيحي آلماني (ت1830) ملحد شد وپلان ونقشهء نوي براي ماسونيه طرح نمود.
-ميرابو، وي يكي از رهبرا ن مشهور انقلاب فرانسه بود.
-مازيني ايطاليائي كه بعد از مرگ وايز هاويت امور را دوباره درست نمود.
-جنرال امريكائي ( البرت مايك ) از لشكر استفاده نموده كينهء ماسوني خود را بالاي ملتها تطبيق نمود، وي كسي بود كه نقشه هاي ويرانگر ماسونيه را مورد تنفيذ واجراء قرار داد. 
-ليوم بلوم فرانسوي كه نشر اباحيت را به عهده داشت ، كتابي به نشر رسانيد بنام (الزواج) كه فاحشتر از آن ديگر ديده نشده است.
-كودير لوس يهودي صاحب كتاب (العلاقات الخطرة) .
-ماتسيني جوزيبـي ( 1805-1872م). 
-همچنان از جملهء شخصيات آن: جان جاك روسو، فولتير، جرجي زيدان، و كارل ماركس بشمار ميروند.

افكار ومعتقدات:
-به الله و پيامبران و كتابهاي وي وهمه غيبيات كافر ومنكر بوده آنرا از جملهء دروغ ها و خرافات ميدانند.
-در راه نابودي اديان كار ميكنند.
-كار در راه سقوط دادن حكومت هاي شرعي، لغو نمودن نظام حكومت هاي وطني در كشورهاي مختلف و تسلط يافتن بر آن. 
-مباح دانستن عمل جنسي واستفاده كردن از زن به حيث وسيلهء تسلط و سيطره.
-كار در راه تقسيم كردن غيريهود به ملت هاي باهم دشمن ، كه هميشه در مقابل يكديگر باشند.
-مسلح ساختن جوانب مذكور، و به ميان كشيدن مسائلي كه جنگ را در ميان شان شعله ور سازد.
-نشر وزرع تخم نفاق در ميان قريه ها و زنده كردن روحيهء اقليت هاي قومي و عنصري. 
-تخريب اصول اخلاقي، فكري، وديني ، و نشر اختلاط، انحلال، دهشت، و الحاد.
-استفاده از رشوت مالي و جنسي در مقابل همه، خصوصا در مقابل كسانيكه داراي مناصب و چوكي هاي حساس اند، تا بدين وسيله آنان را به خدمت ماسونيه جذب نمايند، رسيدن به مقصود نزد آنان هرگونه وسيله را جائز ميسازد[يعني از هر نوع وسيله بايد استفاده كرد]. 
-شخصي كه در دام شان افتاد آن را خوب در قيد خود بسته ميكنند تا تسلط شان بالاي وي خوب مستحكم شده هر طرف كه بخواهند برود، سپس آن شخص تمام اوامر آنان را ذليلانه انجام ميدهد.
-شخصي كه در خواست آنان را در شموليت حزب مي پذيرد بالاي وي شرط ميگذارند كه ازتمام روابط ديني، اخلاقي، و وطني خود را خالي و مجرد نموده دوستي و رابطه اش خاص به ماسونيه باشد.
-وقتي شخصي از خود تردد نشان دهد و يا در چيزي مقابله نمايد، رسوائي بزرگ برايش طرح زيري ميشود كه گاهي انجامش قتل ميباشد.
-هرشخص كه از وي استفاده نمايند و ديگر به وي ضرورتي باقي نماند، به هر وسيلهء ممكن خود را از وي خلاص مينمايند.
-كار در راه تسلط بالاي رئيسان بخاطر تنفيذ و تحقيق اهداف ويرانگر شان.
-تسلط بالاي شخصيات برازندهء ماهر و متخصص در امور مختلف، تاكار شان كامل باشد.
-تسلط بر دستگاه هاي نشراتي، اعلانات و روزنامه ها، و استفاده كردن از آنها به حيث سلاح كشنده و كارگر.
-شائع ساختن اخبار مختلف دروغ ودسائس دروغين بحديكه مردم آنرا راست پندارند، البته بخاطر تغيير دادن افكارعامه و پنهان ساختن حقايق ازچشم آنان .
-فراخواندن پسران و دختران جوان به سوي فرو رفتن در بد اخلاقي، مهيا ساختن اسباب آن، مباح ساختن يكجا شدن بامحارم، ضعيف ساختن روابط زوجيت، و از بين بردن روابط خانوادگي.
-دعوت به سوي عقيم ساختن اختياري، و محدود ساختن نسل در ميان مسلمانان.
-سيطره بر سازمان هاي دولتي توسط سرپرست ساختن يكي از ماسوني ها بر آن، مثل سازمان ملل متحد براي تربيه، علوم و ثقافت و سازمان هاي عام المنفعهء دولتي، و سازمان هاي طلاب پسران و دختران در جهان.

آنان سه مرتبه دارند :
الف : كوران خرد: هدف از آن كساني است كه نو در ماسونيه داخل ميشوند.
ب : ماسونيهء ملوكيه : به اين مرتبه تنها كسي ميرسد كه از دين، وطن، و مليت خود به صورت كلي انكار نموده خود را براي يهوديت فارغ سازد، ازهمين مرتبه به مرتبه سي وسوم انتخاب ميشود، مثل تشرشل و بلفور.
ج : ماسونيهء كونيه : اين بالا ترين طبقات بوده تمام افراد آن يهود ميباشد، تعداد اين افراد اندك است ومرتبهء شان بالاتر از اباطره، ملوك و رؤساء ميباشد، زيرا آنان بالاي اينان حكمفرمائي مينمايند، تمام رهبران صهيونيزم از ماسونيهء كونيه ميباشند مثل هرتزل، همين ها اند كه براي مصالح يهود در جهان طرح ريزي مينمايند.
-قبول عضو جديد در يك فضاء نا آشنا و خوفناكي انجام ميشود، به اين طور كه شخص مذكور با چشم بسته به سوي رئيس برده ميشود، به مجردي كه چشمانش باز ميشود و بخاطر حفظ اسرار سوگند داده ميشود، با شمشير هاي برهنه در اطرافش رو برو ميگردد، در پيش رويش كتاب عهد قديم را مي بيند، در يك طرفش يك اطاق نيمه تاريك وجود دارد كه در آن جمجمه هاي انسان و بعضي اشياء هندسي ديگررا كه از چوب ساخته شده گذاشته اند . . . اين همه بخاطر ايجاد خوف ورعب در قلب عضو جديد ميباشد.
-ماسونيه - چنانچه بعضي مؤرخين ميگويند: آلهء شكار است كه به دست يهوديان قرار دارد و توسط آن رهبران را مغلوب ساخته ملت و اقوام جاهل را فريب داده به بيراهه ميبرند.
-در عقب تعداد زيادي از مصيبت ها كه بالاي ملت مسلمان نازل شده و در عقب اكثر انقلاب هائي كه در جهان واقع گرديده همين ماسونيه قرار داشته است، در الغاء خلافت اسلامي، عزل سلطان عبد الحميد ، انقلاب فرانسه، انقلاب بلشويكي، انقلاب بريطاني، در همهء اينها ماسونيه دست داشت.
-ماسونيه بالاي شخصي كه نو به آن شامل ميشود شرط ميگذارد كه از تمام رابطه هاي ديني، وطني، وقومي، خود را خالي نموده زمام خويش را به ماسونيه بسپارد.
-آنان تعداد زيادي از نشريه هاي مخفي دارند و سابقه ترين كتاب شان ( القوانين) تاليف د. جميس اندرسون يهودي است كه سال 1723م چاپ شده، همچنان كتاب ( الوصايا القديمة) كه سال 1734م داود كاسلي آنرا نقل نموده است.
ريشه هاي فكري و اعتقادي :
ريشه هاي ماسونيه يهوديت خالص است، از ناحيه مفكوره ، از حيث اهداف ، وسائل، فلسفه و انديشه از هر ناحيه يهوديت بوده از اول تا آخر سرمايهء يهود ميباشد.

انتشار و جاهاي نفوذ:
-تاريخ هيچ تنظيم مخفي را قويتر از ماسونيه در قوت، نفوذ نديده است.
-ماسونيه ، توسط زعماء و رهبراني كه شكار نموده و آنان از ترس بر نفس و چوكي خويش مثل نقش بيجان در دست وي قرار گرفته اند، نفوذ و تسلط فراخي بر جهان دارد.
-وي تقريبا در همهء جهان محافلي دارد، و اين محافل در هر منطقه شخصيات آنجا را به خود جمع ميكند تا بر آنجا تسلط حاصل نمايد.
-برهمه جمعيات و سازمان هاي بين المللي وسازمان هاي جوانان تسلط حاصل نموده اند،البته بخاطر آنكه سير و حركت جهان طبق ارادهء آن باشد وهميشه فيصله ها بدست وي صورت گيرد.
-بالاي اكثر مراكز نشراتي و وسائل اعلام و روزنامه ها تسلط نموده اند.
-اكثر موارد اقتصاد و وسائل توليد در جهان بدست آنان قرار دارد.
-آنان گروپ ها و دسته هاي ارهابي هم بخاطر نافذ ساختن عمليات ترورستي و دور ساختن كسي كه در سر راه شان، قصدا و يا بدون قصد مي ايستد، دارند.
مراجــع : 
1- السر المصون في شيعة الفرمسون لويس شيخو- سال 1912م.
2-هيكل سليمان يوسف الحاج- سال 1934م.
3-أسرار الماسونية جنرال رفعت أتلخان.
4-تاريخ الجمعيات السرية و الحركات عبد الله عنان. 
الهدامة 
5- الماسونية أحمد عبد الغفور عطار.
6-تاريخ الماسونية العام جرجي زيدان .
7- حقيقة الماسونية د. محمد علي الزغبي.
8-أصل الماسونية ترجمة عوض خوري. 
9-الدنيا لعبة إسرائيل وليم كار.
10- أحجار على رقعة الشطرنج ترجمه سعيد جزائرلي.
11-اليهود يجب أن يعيشوا صموئيل روث.
12-القوة الخفية التي تحكم العالم جان مينو.
13-المذاهب المعاصرة د . عبد الرحمن عميره.

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى".


 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

علامه ابن قیم در بیان مذهب امام شافعی درباره موسیقی می گوید: "اصحاب امام شافعی که به مذهب او آگاه هستند به تحریم غنا تصریح دارند و برکسانی که قائل به اباحه آن هستند مانند قاضی ابوطیب طبری و شیخ ابواسحاق و ابن صباغ، انکار کرده اند" [إغاثة اللهفان]

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010