Untitled Document
 
 
 
  2019 Feb 23

----

17/06/1440

----

4 اسفند 1397

 

تبلیغات

حدیث

 

 پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند:
«إياكم‌ والظن‌ فإن‌ الظن‌ أكذب ‌الحديث‌»
« از گمان‌ بپرهيزيد زيرا گمان‌ دروغ ‌ترين‌ سخنهاست» (حديث صحيح)

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

تاریخ اسلام>سیره نبوی>پیامبر اکرم صلي الله عليه و سلم > برگشتن قبله از بيت المقدس به كعبه‏

شماره مقاله : 10776              تعداد مشاهده : 933             تاریخ افزودن مقاله : 10/6/1390

برگشتن قبله از بيت المقدس به كعبه‏
محمد بن عمر واقدى از ابراهيم بن اسماعيل بن ابو حبيبه، از داود بن حصين، از عكرمة، از ابن عباس، همچنين از عبد الله بن جعفر زهرى، از عثمان بن محمد اخنسى و از قول كسان ديگرى غير از اين دو نفر هم نقل مى‏كرد كه مى‏گفته‏اند چون رسول صلى الله عليه وسلم به مدينه هجرت كرد، شانزده ماه به سوى بيت المقدس نماز مى‏گزارد و دوست مى‏داشت كه به سوى كعبه نماز بگزارد و به جبرئيل فرمود: دوست مى‏دارم خداوند چهره مرا از قبله يهوديان برگرداند. جبرئيل گفت: من بنده‏يى بيش نيستم، دعا كن و از خداى خود اين موضوع را بخواه. و هر گاه كه رسول خدا به سوى بيت المقدس نماز مى‏گزارد سر به سوى آسمان بلند مى‏كرد و در اين مورد اين آيه نازل شد:
گرديدن روى تو را به سوى آسمان مى‏بينم و براى تو قبله‏يى كه آن را مى‏خواهى، قبله خواهيم گرداند. 
و پيامبر صلى الله عليه وسلم روى به سوى كعبه گرداند و به سمت ناودان كعبه بود.
و گفته شده است، پيامبر صلى الله عليه وسلم دو ركعت از نماز ظهر را در مسجد خود با مسلمانان خوانده بود كه مأمور شد روى خود را به جانب مسجد الحرام برگرداند و به آن سوى برگشت و مسلمانان هم برگشتند.
و گفته شده است كه پيامبر صلى الله عليه وسلم در محل قبيله بنى سلمه به ديدار مادر بشر بن براء بن معرور رفت و او غذايى آماده كرد و وقت نماز ظهر فرا رسيد، پيامبر صلى الله عليه وسلم همراه ياران خود نماز گزارد و در همان حال مأمور شد كه روى خود را به سوى كعبه برگرداند و به سوى كعبه برگشت كه روبروى ناودان قرار مى‏گرفت. و آن مسجد، مسجد دو قبله ناميده شد. اين موضوع روز دوشنبه نيمه ماه رجب كه هفدهمين ماه هجرت بود، صورت گرفت، و روزه ماه رمضان هم در ماه شعبان كه هيجدهمين ماه هجرت بود، واجب شد. واقدى مى‏گويد اين خبر در نظر ما ثابت است.
يزيد بن هارون از يحيى بن سعيد، از سعيد بن مسيّب نقل مى‏كند رسول صلى الله عليه وسلم پس از هجرت به مدينه شانزده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزارد و دو ماه پيش از جنگ بدر مأمور شد تا سوى كعبه نماز گزارد.
فضل بن دكين از زهير، از ابو اسحاق، از براء نقل مى‏كند رسول خدا صلى الله عليه وسلم شانزده يا هفده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزارد و بسيار دوست مى‏داشت كه قبله‏اش كعبه باشد، و پيامبر صلى الله عليه وسلم مشغول نماز ظهر يا نماز عصر بود و گروهى با او نماز مى‏گزاردند كه قبله تغيير يافت. مردى از آنان كه با پيامبر نماز گزارده بودند بيرون آمد و به مسجدى عبور كرد كه مردم در حال ركوع بودند، گفت گواهى مى‏دهم كه با پيامبر صلى الله عليه وسلم نماز گزاردم و رو به سوى كعبه كرديم، آنان همچنان كه در ركوع بودند به سوى كعبه برگشتند.
عفان بن مسلم از حمّاد بن سلمة، از ثابت، از انس بن مالك نقل كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم سوى بيت المقدس نماز مى‏گزارد كه اين آيه نازل شد:
گردانيدن چهره‏ات را به سوى آسمان مى‏بينيم، قبله‏يى را كه دوست مى‏دارى براى تو قبله مى‏گردانيم، چهره‏ات را به سوى مسجد الحرام برگردان.
مردى از بنى سلمه به گروهى گذشت كه نماز صبح مى‏خواندند و يك ركعت گزارده بودند، بانگ برداشت كه قبله به سوى كعبه تغيير كرده است و آنها در همان حال به سوى كعبه برگشتند.
اسماعيل بن عبد الله بن ابو اويس مدنى از كثير بن عبد الله مزنى، از پدرش، از پدر بزرگش نقل مى‏كرد كه مى‏گفته است چون رسول خدا به مدينه آمد، همراهش بوديم و هفده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزارد.
فضل بن دكين از قيس بن ربيع، از زياد بن علاقه، از عمارة بن اوس انصارى نقل مى‏كرد كه مى‏گفته است مشغول گزاردن يكى از نمازهاى شب- مغرب يا عشاء- بوديم، در همان حال مردى بر در مسجد ايستاد و گفت: قبله نماز به سوى كعبه تغيير كرد. پيشنماز ما به سوى كعبه برگشت، ما و زنها و بچه‏ها هم كه نماز مى‏گزارديم، به سوى كعبه برگشتيم.
يحيى بن حمّاد از ابو عوانه، از سليمان اعمش، از مجاهد، از ابن عباس نقل مى‏كند كه مى‏گفته است رسول خدا صلى الله عليه وسلم به هنگامى كه در مكه بود در حالى كه كعبه هم روبرويش قرار داشت، به سوى بيت المقدس نماز مى‏گزارد. پس از هجرت به مدينه هم شانزده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزارد و سپس روى به كعبه كرد.
هاشم بن قاسم از ابو معشر، از محمد بن كعب قرظى نقل مى‏كند كه مى‏گفته است هرگز پيامبرى با پيامبر ديگرى در مسأله قبله و سنت نماز گزاردن به سوى بيت المقدس مخالفت نكرده است، مگر رسول خدا صلى الله عليه وسلم كه چون به مدينه آمد، شانزده ماه به جانب بيت المقدس نماز گزارد و سپس اين آيه را كه نازل شده بود تلاوت فرمود:
خداوند قرار داد براى شما از دين آنچه وصيت كرد به آن نوح را و آنچه وحى كرديم به سوى تو و آنچه وصيت كرديم به آن ابراهيم و موسى و عيسى را ... .
حسن بن موسى از زهير، از ابو اسحاق، از براء نقل ميكند چون رسول خدا صلى الله عليه وسلم به مدينه آمد، نخست پيش نياكان مادرى يا داييهايش از انصار منزل كرد و شانزده يا هفده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزارد ولى خوش مى‏داشت كه قبله‏اش كعبه باشد و نخستين نمازى كه به جانب كعبه گزارد، نماز عصر بود كه گروهى با آن حضرت نماز گزاردند. يكى از كسانى كه نماز گزارده بود بيرون آمد و از كنار مسجدى عبور كرد كه مردم نماز مى‏گزاردند و به طرف بيت المقدس و در حال ركوع بودند، آن مرد بانگ برداشت و گفت:
گواهى مى‏دهم كه من همراه رسول خدا به سوى كعبه نماز گزاردم، و آنان همچنان كه در حال ركوع بودند به جانب كعبه برگشتند. پيامبر صلى الله عليه وسلم دوست مى‏داشت كه قبله به سوى كعبه تغيير كند و حال آنكه يهوديان و اهل كتاب دوست مى‏داشتند كه قبله همچنان به سوى بيت المقدس باشد و چون پيامبر صلى الله عليه وسلم چهره خود را به سوى كعبه برگرداند، آن را سخت ناخوش داشتند.
همين راوى با همين سلسله اسناد از قول براء در دنباله همين حديث نقل مى‏كند كه گروهى پيش از تغيير قبله مردند يا در سريه‏ها كشته شدند و نمى‏دانستيم سرانجام آنان چگونه مى‏شود و خداوند اين آيه را نازل فرمود:
خداوند ايمان شما را تباه نمى‏سازد كه خداى نسبت به مردم لطف كننده و بسيار بخشاينده است. 
*
متن عربی:
ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: وأخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد الأخنسي وعن غيرهما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة فقال: يا جبريل وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود، فقال جبريل: إنما أنا عبد فادع ربك وسله، وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماء، فنزلت عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها؛ فوجه إلى الكعبة إلى الميزاب، ويقال: صلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون، ويقال: بل زار رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاماً، وحانت الظهر فصلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فسمي المسجد مسجد القبلتين، وذلك يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً، وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً، قال محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا.
أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً ثم حول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين.
أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلاها أو صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت.
أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ فمر رجل من بني سلمة يقوم وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالوا إلى الكعبة.
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني، أخبرنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه قال: كنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً.
أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا قيس بن الربيع، أخبرنا زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس الأنصاري قال: صلينا إحدى صلاتي العشي فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة فنادى: إن الصلاة قد وجهت إلى الكعبة، فتحول أو انحرف إمامنا نحو الكعبة والنساء والصبيان.
أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة شتة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة.
أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبياً قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، استقبل بيت المقدس من حيث قدم المدينة ستة عشر شهراً ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً.
أخبرنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر، وصلاها معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم، إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.
أخبرنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما يقول فيهم فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.


از کتاب: ترجمه الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش.
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
islamwebpedia.com
 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

چه نیک است خواری وذلت توانگران در مقابل فقرا و چه زشت است خواری وذلت فقرا در مقابل توانگران.(امام سفیان ثوری رحمه الله)

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 2103
دیروز : 4135
بازدید کل: 10250460

تعداد کل اعضا : 617

تعداد کل مقالات : 11224

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010