Untitled Document
 
 
 
  2019 Feb 23

----

17/06/1440

----

4 اسفند 1397

 

تبلیغات

حدیث

 

پيامبر صلى الله عليه و سلم فرموند: " من سأل الله الشهادة بصدق بَلَّغَهُ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " (روايت مسلم)
" هر كسى كه صادقانه از خداوند طلب شهادت كند، خداوند او را به مرتبه شهداء خواهد رساند، گر چه در بستر مرگش نيز بميرد ".

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

تاریخ اسلام>سیره نبوی>پیامبر اکرم صلي الله عليه و سلم > بیان برخی از خویهای پسندیده وی

شماره مقاله : 10794              تعداد مشاهده : 856             تاریخ افزودن مقاله : 19/6/1390

بيان برخى از خويهاى پسنديده پيامبر صلى الله عليه وسلم
مسلم بن ابراهيم از حارث بن عبيده و از ثابت و ابو عمران جونى، از انس بن مالك نقل مى‏كرد كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم مرا براى انجام كارى فرستاد، گروهى از كودكان را ديدم و با ايشان نشستم و پيامبر صلى الله عليه وسلم آمد و به كودكان سلام داد.
عبد الله بن محمّد بن ابو شيبة از وكيع، از داود بن ابو عبد الله، از عبد الله بن جدعان، از مادر بزرگش، از ام سلمه نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم كنيزكى را براى انجام كارى فرستاد كه تأخير كرد و دير بازگشت، پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: اگر موضوع قصاص نبود تو را با اين چوبه مسواك تنبيه مى‏كردم! عبد الله بن صالح بن مسلم از مندل، از حسن بن حكم، از انس نقل مى‏كند كه مى‏گفته است ده سال خدمتكارى رسول خدا صلى الله عليه وسلم را انجام دادم، هرگز نديدم زانوى او جلوتر از زانوى همنشين او باشد و هر كس كه با او مصافحه مى‏كرد و دست مى‏داد، هيچ گاه آن حضرت نخست دست خود را بيرون نمى‏كشيد تا آن شخص دست خود را كنار بكشد و هر كس با او مى‏ايستاد هرگز ايشان از او جدا نمى‏شد تا آنكه او خود برود و هرگز در موردى نفرمود اين كار را چرا انجام دادى، حتى هيچ گاه به طريق استفهامى نپرسيد كه فلان كار را انجام دادى يا چرا چنين كردى؟ و من همه عطرها را بوييده‏ام هيچ بويى بهتر از بوى بدن رسول خدا نبوييده‏ام و هر كس سر خود را نزديك گوش پيامبر مى‏آورد هيچ گاه سر خود را كنار نمى‏كشيد تا او سر خود را كنار برد.
عارم بن فضل از حماد بن زيد، از على بن زيد، از حسن بصرى نقل مى‏كرد رسول خدا صلى الله عليه وسلم به اين مصراع تمثل مى‏جست و چنين مى‏خواند:
براى مرد اسلام و پير مردى و موى سپيد كافى است كه او را از كارهاى بد باز دارد. ابو بكر مى‏گفت، اى رسول خدا شاعر چنين گفته است كه «موى سپيد و اسلام ...» ولى پيامبر صلى الله عليه وسلم همچنان مى‏فرمود و ابو بكر مى‏گفت گواهى مى‏دهم كه تو رسول خدايى و شعر نمى‏دانى و شعر شايسته تو نيست.
محمد بن صباح از وليد بن ابو ثور، از سماك، از عكرمة نقل مى‏كند كه مى‏گفته است از عايشه پرسيدم آيا رسول خدا به شعرى تمثل مى‏جست؟ گفت: گاهى به هنگام ورود به خانه به اين مصراع تمثل مى‏فرمود «كسى كه گفته‏هايش مردود نيست اخبارى براى تو خواهد آورد». مسلم بن ابراهيم از سعيد بن زيد، از واصل، از يحيى بن عبيد جهضمى، از پدرش نقل مى‏كند كه مى‏گفته است پيامبر همواره همچنان كه جايى براى خود آماده مى‏ساخت- منظور در سفرهاست- همچنان جايى براى بول كردن فراهم مى‏كرد. عبيد الله بن موسى از اسرائيل و فضل بن دكين از سفيان، هر دو از مقداد بن شريح، از پدرش نقل مى‏كنند كه مى‏گفته است شنيدم عايشه سوگند مى‏خورد كه هيچ كس از هنگام بعثت رسول خدا نديده است كه آن حضرت ايستاده بول كند.
هاشم بن قاسم و خلف بن وليد از عبد الله بن مبارك، از ابو بكر بن عبد الله بن ابو مريم، از حبيب بن صالح نقل مى‏كردند پيامبر صلى الله عليه وسلم به هنگام رفتن به مستراح كفش مى‏پوشيد و سر خود را هم مى‏پوشاند.
عتاب بن زياد از عبد الله بن مبارك، از عبد الله بن لهيعة، از عبد الله بن هبيرة، از حنش، از ابن عباس نقل مى‏كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم هر گاه از مستراح بيرون مى‏آمد و آبى كه داشت براى طهارت مصرف كرده بود، تيمم مى‏كرد، مى‏گفتم: اى رسول خدا آب نزديك است، مى‏فرمود: شايد به آب نرسيدم. وكيع بن جراح و فضل بن دكين از سفيان، از منصور، از موسى بن عبد الله بن يزيد خطمى، از قول خدمتكار عايشه نقل مى‏كرد كه عايشه مى‏گفته است هرگز به عورت رسول خدا ننگريستم و هيچ گاه عورت آن حضرت را نديدم. و از قول عبد السلام بن حرب از اعمش از انس بن مالك برايم نقل كردند كه مى‏گفت، هر گاه پيامبر صلى الله عليه وسلم براى قضاى حاجت مى‏رفت تا هنگامى كه به آن جا نمى‏رسيد جامه خود را كنار نمى‏زد.
*
متن عربی:
ذكر من محاسن أخلاقه، صلى الله عليه وسلم
أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا الحارث بن عبيد، أخبرنا ثابت وأبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: بعثني النبي، صلى الله عليه وسلم، في حاجة، فرأيت صبياناً فقعدت معهم، فجاء النبي، صلى الله عليه وسلم، فسلم علىالصبيان.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع عن داود ابن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أرسل وصيفة له فأبطأت، فقال: لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك.
أخبرنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال: أخبرنا مندل عن الحسن بن الحكم عن أنس قال: خدمت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عشر سنين فما رأيته قط أدنى ركبتين من ركبة جليسه، ولا صافحه إنسان فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي يفارقه، ولا قاومه إنسان فانصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وما قال لشيء صنعته لم صنعت كذا وكذا، ولا قال ألا صنعت كذا وكذا، ولقد شممت العطر فما شممت ريح شيء أطيب ريحاً من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا أصغى إليه رجل فنحى رأسه حتى يكون هو الذي يتنحى عنه.
أخبرنا عارم بن الفضل، أخبرنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يتمثل بهذا البيت:
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا ... فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر:
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ...
ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا ... فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله ما علمك الشعر، وما ينبغي لك!
أخبرنا محمد بن الصباح، أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال: سئلت عائشة، رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله يتمثل شعراً قط؟ قالت: كان أحياناً إذا دخل بيته يقول:
ويأتيك بالأخبار من لم يردد ... أخبرنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا سعيد بن زيد، أخبرنا واصل عن يحيى بن عبيد الجهضمي عن أبيه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله.
أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، وأخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا سفيان، جميعاً عن المقداد بن شريح، عن أبيه قال: سمعت عائشة، رضي الله عنها، تقسم بالله ما رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحد من الناس يبول قائماً منذ نزل عليه القرآن.
أخبرنا هاشم بن القاسم وخلف بن الوليد قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حبيب بن صالح قال: رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه.
أخبرنا عتاب بن زياد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب! فيقول: وما أدري لعلي لا أبلغه.
أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دكين عن سفيان عن منصور
عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة: رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج النبي، صلى الله عليه وسلم، قط، وقالت: ما رأيت فرج النبي، صلى الله عليه وسلم، قط، قال محمد بن سعد: أخبرت عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا أتى الغائط لم يرفع ثيابه حتى يدنو من المكان الذي يريد.

از کتاب: ترجمه الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش.
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
islamwebpedia.com
 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

حافظ ابن رجب رحمه الله می فرماید: یکی از علمای سلف (پیشینیان ما) گفته است: « هرکس برادرش را پنهانی وعظ و اندرز دهد این همان نصیحت (واقعی) است، اما هرکس او را نزد مردم و دیگران اندرز دهد در حقیقت او را توبیخ می کند». "جامع العلوم والحكم "

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 2091
دیروز : 4135
بازدید کل: 10250448

تعداد کل اعضا : 617

تعداد کل مقالات : 11224

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010