Untitled Document
 
 
 
  2021 Apr 20

----

08/09/1442

----

31 فروردين 1400

 

تبلیغات

حدیث

 

پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فَلْيُيَسِّر على معسر أو ليضع عنه" (حديث صحيح)
«هر كس‌دوست‌دارد كه‌خداوند او را در سايه‌عرش‌خويش‌جاي‌دهد - در روزي ‌كه‌ سايه‌اي‌ جز سايه‌ او نيست‌ پس ‌بايد بر تنگدست‌ آسان ‌بگيرد، يا اصلا وام‌ را بر او ببخشد».

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>فرقه ها و مذاهب>شهود یهوه

شماره مقاله : 1296              تعداد مشاهده : 601             تاریخ افزودن مقاله : 6/11/1388


تعريف :
شهود يهوه يك تنظيم ديني، سياسي، و جهاني است كه بر اساس مخفي بودن تنظيم و آشكار بودن مفكوره استوار ميباشد، درنصف دوم قرن نوزدهم، درامريكا ظاهر گرديد، خودش ادعا ميكند كه مسيحي است ولي در واقع تحت سيطرهء يهود بوده وبه مصرف آنان كار مينمايد، اين تنظيم، علاوه بر نام مذكور، به نام ( جمعية العالم الجديد ) نيز شناخته ميشود، وبه نام سابق الذكر از سال 1931م معروف گرديد، درامريكا قبل از معروف شدنش به اين نام يعني سال 1844م اين تنظيم به رسميت شناخته شده بود. 
تأسيس وافراد برازنده :
1-اين تنظيم را سال 1874م تشارلز راسل راهب (1862-1916م) تأسيس نمود كه درآنوقت بنامهاي: (مذهب الراسلية) و ( الدارسون الجدد للانجيل ) ياد ميشد.
2-بعد از آن جانشين شخص مذكور در رياست تنظيم، فرانكلين ردز فورد (1869-1942م) گرديد كه وي درسال 1917م كتابي تأليف نمود بنام ( سقوط بابل ) كه مرادش از بابل تمام نظام هاي موجوده درعالم ميباشد.
3-بعد از وي نارثان هر مركنور (1905م) آمد و دردوران وي، چنانچه ميگويند، تنظيم حيثيت يك دولت را درميان دولت گرفت.
 
افكار ومعتقدات:
-به يهوه منحيث پروردگار وبه عيسي منحيث رئيس مملكت خداوند U ايمان دارند.
-به كتاب مقدس نصارا نيز ايمان دارند، ولي آنرا مطابق مصلحت هاي خويش تفسير مينمايند.
-طاعت و فرمانبرداري كوركورانه از رئيسان شان.
-از نام مسيح وكتاب مقدس در راه وصول به هدف شان، كه همانا برپاكردن دولت ديني ودنيوي بخاطر سيطره وحاكميت بر عالم ميباشد، استفاده جوئي ميكنند.
-به آخرت و دوزخ ايمان ندارند ومعتقد اند كه جنت در دنيا و درمملكت آنها خواهد بود.
- عقيده دارند كه عنقريب جنگ آزادي خواهي، كه آنرا عيسى uرهبري مينمايد و آنان لشكر وي خواهند بود، برپا ميگردد، و در آن جنگ تمام حكام روي زمين را از بين خواهند برد.
- از كتاب مقدس بخشهائي را كه اسرائيل و يهود دوست دارند جدا نموده آنرا به نشر ميرسانند.
-به روح و به جاويدان بودن آن ايمان ندارند، و معابد خاصي براي خود دارند كه آنرا بنام (القاعة الملكية) و يا (بيت الرب) يعني خانهء پروردگار ياد ميكنند.
-برادري انساني مقصور در ميان خود شان است نه به ديگر انسانان [ يعني ديگر انسانان را برادر خود نمي دانند].
-با نظام هاي وضعي دشمني نموده دعوت به سوي بغاوت مينمايند، و با تمام اديان، غير از دين يهود، دشمني ميكنند، تمام رئيسان شان نيز از جملهء يهوديان ميباشد.
-نوزده كتابي را كه يهوديان به آنها احترام مينمايند و آنها را تقديس ميكنند ايشان نيز اعتراف نموده تقديس ميكنند.
-به تثليث قائل اند و آنرا به ( يهوه، ابن، روح القدس) تفسير مينمايند.
-عضو تنظيم مراحل مشكل را سپري نموده و بخاطر شمول در آن شرائط سختي را ميپذيرد.

نشان تنظيم :
1-برگزيدن ( المينورا) كه عبارت است از شمعدان هفت دانه اي كه آن نشان ديني و وطني يهود ميباشد.
2-برگزيدن ستارهء شش ضلعي كه آن نيز نشان يهود ميباشد.
3-برگزيدن نام ( يهوه)  و آنرا به عبراني مينويسند كه عبارت از « آله» نزد يهود ميباشد.

بعضي كتاب هاي تنظيم :
-مجله ايكه بنام ( برج مراقبة صهيون) به نشر ميرسيد از زبان اين تنظيم سخن ميگفت، بعدا اين مجله را بخاطر پنهان ساختن لفظ صهيون بنام ( برج المراقبة) تبديل كردند.
-هذا الخبر الجيد عن المملكه ( مراد از مملكت همان مملكت خودشان است كه در خيال شان وجود دارد).
-الأساس في الإيمان بعالم جديد.
-لقد اقترب علاج الامم.
-العيش بأمل نظام عادل جديد.

ريشه هاي فكري و اعتقادي :
-ممكن است گفته شود كه ايشان يك فرقهء مسيحي جدا گانه، و داراي برداشت خاصي اند، ولي به صورت واضحي زير سيطره و نفوذ يهود واقع شده اند، و في الجمله عقايد يهود را اختيار نموده بخاطر برآورده شدن اهداف آن كار مينمايند.
-از افكار فلاسفهء قديم، خصوصا فلاسفهء يونان متأثر شده اند.
-آنان علاقهء محكمي با اسرائيل و تنظيم هاي يهودي  جهاني مثل ماسونيه دارند.
-آنان رابطهء همكاري و تعاون با تنظيم هاي تبشيري، كمونستي و اشتراكي دولي نيز دارند.
-با مردمان صاحب نفوذ يونان و ارمن نيز علاقهء خوبي دارند.

انتشار و جاهاي نفوذ :
-تقريبا هيچ دولتي در جهان از فعاليت اين تنظيم مخفي خطرناك خالي نيست.
-مركز عمومي شان در قريهء بروكلين در  نيويارك امريكا است.
-تعداد مناطقي كه آنان سال 1955م در آنها فعاليت ميگردند به 158 دولت بالغ ميگردد، اعضاي تنظيم در آنوقت به 632929 عضو ميرسيد، تعداد داعيان شان 1814 داعي بود، تخمين شود كه حالا تعداد شان به چند خواهد رسيد، بعضي دولت ها به خطرناك بودن شان پي بردند و فعاليت شان را منع نموده آنان را تعقيب مينمايند كه از آنجمله دولتها اند: سنگاپور- لبنان- ساحل العاج – فلپين – عراق – نرويج – كاميرون – چين – تركيه- سويسرا – رومانيا – هولندا… ولي در اين كشورها به فعاليت مخفي خويش ادامه ميدهند، هر چه در افريقا و دول اسلامي غالب فعاليت شان با همكاري تنظيم هاي تبشيري انجام ميشود.
-هزاران كتب، نشريه و روزنامه را چاپ نموده مجانا توزيع مي نمايند كه اين خود نمايانگر پشتوانهء قوي اقتصادي شان است.
-آنان مدارس، مزارع، كتابخانه ها، و مراكز نشراتي خاصي دارند و هر كدام آنها ادارهء خاصي دارد كه آنرا سرپرستي ميكند.
-همچنان ايشان چندين دارالترجمه و التأليف، لجنه هاي عالي  ديني براي تفسير كتاب مقدس مطابق مصلحت خودشان، دارند.
-با تنظيم هاي مثل خود شان كه در خدمت يهود هستند، همكاري وتعاون بزرگي دارند.
-اين تنظيم از اعضاي خود در استخبارات، جاسوسي و دعوت كار ميگيرد.

 مراجع :
1- شهود يهوه                           د. محمد حرب.
2-دوكتاب ديگر به زبان تركي  از استاذ حكمت تانيوٌ، وآن دوكتاب عبارت اند از:


Yehora  sahitleri.
Tarih Boyunca Turkler Ve Yahudiler
 

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى".

 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

اميرمؤمنان علی رضی الله عنه فرمودند: «به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد كه شايسته‌ترين و بهترين راه و روشهاست و به سنّتش عمل كنيد كه بهترين سنّتهاست.» ( البداية و النهاية 7/319)

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010