Untitled Document
 
 
 
  2021 Apr 20

----

08/09/1442

----

31 فروردين 1400

 

تبلیغات

حدیث

 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً».
 حق خدا بر بندگانش این است که او را پرستش کنند، و هیچ چیز را شریک او قرار ندهند، و حق بندگان بر خداوند این است که کسی را که چیزی را شریک او قرار نمی‌دهد، عذاب ندهد.

 متفق علیه، صحیح بخاری 5/2312 حدیث (5912)، وصحیح مسلم 1/58 حدیث (30).

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>فرقه ها و مذاهب>مونیه

شماره مقاله : 1317              تعداد مشاهده : 286             تاریخ افزودن مقاله : 7/11/1388

مونيه و يا حركت توحيدي صن مون

تعريف : 
مونيه يك حركت مشبوهه است كه به سوي توحيد اديان، وذوب شدن آنها در يك قالب دعوت مينمايند، تا همه مردم در قالب صن مون كوريائي كه در عصر حاضر، با پيامبري جديد ظاهر گرديده است ذوب شوند.

تأسيس وافراد برازنده :
-مؤسس اين مذهب قسيس ثروتمند صن مون است كه در كوريا سال 1920 م تولد گرديده است، وي ادعا نمود كه از سال 1936م به بعد با عيسىu ارتباط دارد، در عمر بيست و شش سالگي به تحقيق وبررسي زندگي نامهء پيامبران ورهبران روحي، مثل موسى، عيسى، و محمد عليهم الصلاة والسلام، وامثال بوذا وكرشنا، شروع نمود همچنان به دانستن و آموختن تعاليم اديان آسماني و وضعي، امثال : يهوديت، نصرانيت، اسلام و همچنان بودائيت، هندويت پرداخت.
-در سال 1973م در ولايات متحده رفت و آمد نموده با تعدادي از شخصيات بزرگ آنجا ارتباط بر قرار نمود.
-بخاطر فراد نمودنش از پرداخت ماليات به مدت يك سال و شش ماه در زندان فيدرالي كنكتيكت زنداني گرديد، ولي پيروانش توانستند كه زنداني شدنش را چنين تصوير نمايند كه آن شكنجه اي بود كه در راه عقيدهء ديني كه با خود دارد ، متحمل گرديد.
-فعلا منصب و چوكي رئيس مجلهء جهاني اديان را اشغال نموده است .
-از آلمان ديدار نمود ولي سلطنت هاي بون اعلان كردند كه وي شخص نامطلوب ميباشد.
-وي ميخواهد كه در زمانش حادثات مهمي واقع شود، زيرا وي و پيروانش، در طرفداري رئيس ريتشارد نيكسون، در رسوا ساختن ووترجيت، نقش بارزي داشتند. همچنان درحمايت برنامه ها وسياست رئيس ريغان، درامريكاي وسطي خيلي فعاليت مينمايند.
-شانج هوان كواك: چوكي همكار رئيس مجلس جهاني اديان را اشغال نموده از بزرگترين معاونين مون ميباشد، ضمن بيانيهء خود درمجلس منعقدهء سال 1985م در تركيه، پيامبري مون را اعلان نموده اظهار كرد كه براي او از آسمان وحي ميايد.
-فرانك كوفمان يهودي: در نيويارك زندگي مينمايد، و پيروي مون را ميكند، ودر مؤسسهء وي كار ميكند، در مجلس تركيه دانشمندان مسلمان را سوگند داد كه (خود را از موقف اديان ديگر، مثل يهوديت، بودائيت، هندويت با خبر سازند).
-دكتور يوسف كلارك: قسيس كاتوليكي و از همكاران مون ميباشد، وي عضو مجلس ادارهء مجلس جهاني اديان است. و سرپرست مجلس تركيه نيز بود.
-كوزا: رئيس مكتب مون در هندوراس، در راه انتشار حركت در امريكاي لاتين فعاليت دوامدار مينمايد.
-موسى دست: رئيس كليساي مون در ولايات متحدهء امريكا.
 
افكار و معتقدات :
-مي پندارد كه وي با عيسى علیه السلام در ارتباط بوده و ادعاي پيامبري جديد مينمايد و مي پندارد كه تعاليم خويش را از آسمان اخذ ميكند.
-شعار وهدف آشكارش همانا كوشش در راه اتحاد اديان، با وجود اختلاف انواع شان، ميباشد.
-براي نصارا ميگويد كه پروردگار، مسيحيت را به دور انداخته آنرا به رسالت جديدي تبديل نموده و آن رسالت توحيد و اتحاد ميباشد كه وي به سوي آن دعوت مينمايد.
از جملهء قانون اساسي براي حركت مونيه اين است: ( هدف اساسي همانا فعاليت در راه اتحاد جهان تحت لواء پروردگار واحد ميباشد، به قسمي كه تمام عوائق و موانع كليسائي، سياسي، وطني، قومي، و اجتماعي از اين جهان دور كرده شود.
-در كتاب ( المبدأ المقدس) خويش ميگويند: «رسالت و وظيفهء اساسي آدم آن بود كه يك خاندان كامل در زمين ايجاد نمايد، ولي در نتيجهء كار شيطان كه خيلي در وظيفهء خويش از ابتداء شروع مخلوقات فعال بود، آنچه به آدم وظيفه داده شده بود متحقق نشد، عيسى آدم را پيدا كرد، ولي در مسئلهء ازدواج ناكام گرديده قانون تكوين خانوادهء كامل را ترك نمود، اما ناكامي وي كامل  نبود، زيرا جانب روحانيت انسان را زنده نموده بود، جسد انسان همانطور زير سلطهء شيطان قرار داشت، در حاليكه تجديد آن نيز ضروري بود، بناء اين كار آدم ثالث را ميخواهد، كه با يك زوجهء مثالي يكجا شده تا تحقيق اين هدف نيز بخاطر تولد انسان كامل ممكن شود».
-آنان به تحقيق و بررسي قوانين بيانيه ميپردازند و ميپندارند كه آن اينرا ظاهر ميسازد كه تاريخ و حوادث از سابق مكرر و معين ميباشد، نظر به همين جدول هاي بياني چنين معلوم منمايند كه در تاريخ مثال هاي متكرري از بشر وجود داشته كه آنان براي آن برگزيده شده بودند كه پدران كامل شوند ولي شيطان راه آنان را گرفت پس كار شان به نتيجه نرسيد، همين خاندانهاي مثالي وجود شان در طول تاريخ، بعد از گذشت هر چهارصد سال ميبود.
-براي حركت خويش به اين طريقه اعضاء جذب وشكار مينمايند كه اول شخص را به طرف يك وقت طعام دعوت مينمايند، بعد از آن وي را به اشتراك  در سفر آخر هفته دعوت ميكنند. 
-افراد جديد را از گفتگو در ميان خودشان منع مينمايند، و بر آنان لازم است كه تا اجتماع دوم در آخر هفته منتظر باشند.
-شخص دعوت شده چندين هفته با معلم خود ميرود، بعد از آن وي را در يكجا با ديگر افراد نو شمول جمع ميسازند تا به همهء شان يك عقيده را تلقين و تعليم نمايند و درضمن آن بر تقديس و تمجيد شخصيت مون تاكيد نموده، و به ضرورت انكار از عقايد اهالي و جامعهء شان  پافشاري ميكنند.
-مون در كتاب توجيهي خود ( اقوال الأب الروحي) ميگويد: «كار دور شدن از فاميل و دوستان تصادفا ميسر نمي شود، زيرا لابدي است كه آنرا در زندگي جديد خود تمرين نمائي، كه بعد از آن توبتواني بالاي فاميل خويش، دوستان  و همسايگان خويش انكار نمايى».
-اگر عضوي بخواهد كه از نزد آنان فرار نمايد اينكار برايش از چند جهت مشكل خواهد بود:
1-وي از فاميل خود جدا شده توسط عقيدهء جديد خويش كه با عقيدهء آنان مخالف است دشمني را با آنان اعلان نموده است، بنابر آن دوباره به سوي آنان نمي تواند بازگشت نمايد.
2-دماغ ومغز وي را شسته اند، و بعد از آنكه بالاي وي تسلط روحي حاصل نمودند و او را با وعده هاي آسماني دروغين فريب داده اند ديگر وي به منزلهء آلهء مسخر در دست آنان قرار گرفته هر طوري  بخواهند حركتش ميدهند.
3-درصورت فرار وي گروپ مونيه وي را تعقيب نموده دوباره به بازگشت به احاطهء شان مجبور خواهند كرد.
-وقتي عضو جديد خود را به آنان تسليم نمود آنان وي را به فروش گلها و شمع وادار خواهند كرد، تا علاوه بر درآمد مالي كه به بوديچهء حركت مي افزايد، كمينگاهي براي جذب اعضاء جديد نيز باشد.
-مون در ميدان ماديسون جاردن در نيويارك مراسم ازدواج دسته جمعي را ترتيب داد كه در آن مجلس ازدواج 2075 پسر و دختر جوان را انجام داد، اين درحالي بود كه مجلس قومي كليسائي در امريكا بيانيه اي صادر نموده بود كه در آن عدم اعتراف به كليساي مون اعلان گرديده بود.
-مون بر محاربه و مقابله با كمونستي تاكيد نموده وبه هجوم بر ضد آن پافشاري مينمايد، و بخاطر مقابله با آنان در جاهاي مختلف جهان گروپ هايي ارسال ميكند.
-مون بخاطر كوشش در راه تحقيق اهداف خويش چندين مجلس تشكيل داده  كه از آنجمله است:
1-مجلس اتحاد يهود در سويسرا.
2-مجلس اتحاد جهان مسيحي در ايطاليا.
3-مجلس بودائيان در جاپان.
4-مجلس هندوان در سيريلانكا.
5-مجلس اتحاد جهان اسلام، كه از 19-22 ستمبر 1985م در نزديكي اسطانبول تركيه برگذار گرديد، و به هدف كاميابي مجلس، دانشكدهء الهيات دانشگاه مرمره با آنان همكاري نمود، و از جملهء دعوت شدگان تعدادي از سخصيات اسلامي نيز بود.
6-نزد آنان پلاني براي برگذاري مجالس ديگر از سال 1989-1993م نيز وجود دارد.
-پيروان مون كه در مجلس تركيه اشتراك نموده بودند، اختلافات موجوده ميان اديان را چنان جلوه ميدادند كه با اختلافات فقهي موجوده ميان خود مذاهب اسلامي فرقي ندارد، در حاليكه اين يك بهتان و افتراء محض است، زيرا اختلاف ميان اديان قبل از همه اختلاف عقيدتي است، و اختلاف بين مذاهب فقهي، جز اختلاف سطحي اجتهادي در فروعات چيز ديگري نيست و در اصول اختلاف وجود ندارد.
-كوفمان يهودي در نشست اختتامي اين مجلس گفت: « اين مسئله به آن ضرورت دارد كه سعي بيشتر به خرچ دهيم تا همديگر را بشناسيم، زيرا ما على الرغم آنكه به سوي شئ واحد و عقيدهء واحد منسوب ميشويم، با هم اختلاف مينماييم ، و براي اينكه يكجا و موافق شويم ضرور است كه غير خود را با عقيده اش بشناسيم».
-جريدهء ( المسلمون) در شمارهء (36) خود چنين تذكر ميدهد كه مجلس جهاني اديان كه آنرا صن مون  سرپرستي ميكند، تحت اثر مؤسسهء جهاني اتحاد اديان (IRF) كار ميكند، وآن يكي از نمايندگي هاي ديني انساني ميباشد كه تابع كليساي اتحادي ها ميباشد، و آن يكي از حركات جديد ديني است كه صومون آنرا در كوريا تأسيس نموده است.
-جريدهء مذكور تذكر ميدهد كه اهداف مجلس جهاني اديان، مطابق آنچه ياد داشت خود مجلس ثبت نموده، اشياء ذيل ميباشد:
1-شعار دادن به وحدت انساني.
2-وجود اداء احترام به عقايد و فرهنگ هاي مختلف انساني.
3-دعوت مردم از تمام اديان به سوي يك نوع وحدت روحاني،  واحترام به خصوصيات هر دين.
4-تشويق به فهم متقابل از معتقدات ديني جهان و ايجاد تعاون ميان آنان.
5-همكاري با آنانيكه آرزوي ايجاد  نسق و انسجام ميان اديان را دارند، و كمك  در تعاون ميان سازمان هاي ديني.
6-گسترش خدمت در راه توجيهات نظريه هاي ديني بخاطر حل مشكلات عامهء انساني.
7-دفاع از حقوق انسان،  به طوريكه در آن حق آزادي عقايد ديني و انجام آن حفظ شود.
8-تأييد علمي از آرزوهاي فردي متعلق به معتقدات ديني از طريق وضع نمودن برنامه هايى كه وظيفهء آن تخفيف مشكلات و خوب ساختن حال بشريت باشد.
ريشه هاي فكري و اعتقادي :
-يهوديان -چون يك اقليت فساد پيشه اند -هميشه در راه پخش نمودن ادعاهائي مبني بر دور ساختن امتيازات از ميان عقايد سعي و تلاش مينمايند تا راه را براي داخل شدن شان در ميان ملتهاي جهان هموار ساخته، ودر آخر تنها آنان بهره ببرند آنهم به سرمايهء ديگر ملتها.
-اين حركت هم در مدار آن حركاتي چرخ ميزند كه در خدمت صهيونيزم مسخر ميباشند، زيرا همانندي و مشابهت ميان اين حركتها دال بر آنست كه همهء آنها اصل واحدي دارند و به هدف مشتركي كار مينمايند.
-ثروت بيحدي كه صن مون با آن حركت مينمايد به جانبي اشاره ميكند كه وي را تمويل نموده در عقبش مي ايستد تا از كار و دعوت وي در نابود كردن اديان و منهدم ساختن اخلاق استفاده نمايد.
انتشار و جاهاي نفوذ :
-اين حركت از موجوديت گستـرده أي در جنـوب و وسـط امريكا برخوردار ميباشد، زيرا آنان در تشيلي، ارجواي، ارجنتين، هندوراس، و بوليفيا روابط مستحكمي با بزرگان سياست، دارند.
-در ايرلندا مركزي و كليسائي دارند  بنام كليساي توحيديه، و اين هم معلوم است كه ايرلندا در تقويهء همچون حركات نقش فعالي ميداشته باشد.
-آنان در جنوب كوريا استثماراتي دارند، وحكومت سيؤل براي شان اجازه داده تا كليسائي براي خود درخارج پايتخت اعمار نمايند.
-آنان در جناح راست حزب جمهوري ايالات متحدهء امريكا داخل شده اند، ودر امريكاي جنوبي جناح راست دكتاتوري را تشكيل ميدهند.
-رهبر آنان چندين بلند منزل، شركت ها، طعام خانه ها، اراضي، و مغازه هاي جوهر فروشي را در جهان مالك است، همچنان شركت نشراتي بنام  (House Paragon) در تصرف وي ميباشد، و جريدهء واشنطن تايمز را نيز تأسيس نموده كه (75) هزار نسخهء آن در جاپان، نيويارك،  ارجواي، و قبرص توزيع ميشود، مهمانخانهء نيويوركر New Yorker در مانهاتن نيز در تصرف وي است.
 
مراجــع :
1-جريدهء هفته وار ( المسلمون )         شماره 35-21محرم 1406هـ/5 اكتوبر
                                        1985م-همچنان شماره هاي 36،37،38.   
2-جريدهء الواشنطن بوست           تاريخ 28/8/1983م.
3-به زبان انگليسي
 3-Carol Culter : Ar Religious Cults Dangerous The Mercier Press, Dublin and Cork, 1984.
4-به زبان فرانسوي                                                                  
4-Gilbert Picard : L, enfer des Sectes, Editions le carrousL – FN  Paris, 1984.
5-به زبان اسپانيائي                                                               
5- Pepe Redriguez : Esclavos De un Mesias Barcelona, 1984.
6- آدرس مراسلاتي شان در ايالات متحدهء امريكا قرار ذيل است:
Council For The World, s Religions 
JAF BOX 2347, New York NY 10116. U.S. A. 
 آنان كتاب ها و رساله هائي روان مينمايند كه از افكار و نظريات شان تعبير ميكند و بعضي از آنها قرار ذيل است :
1.                 Council For The World,s Religions
2.                 International Religions Foundation, INC.
3.                 Introduction to The Principle, An Islamic perspective 
آن كتابي است بنام ( المقدمة للمبدأ ) كه به زبان عربي نوشته شده ليكن محتواي آن به زبان انگليسي است. 
4- I. R .F نشرة دورية    

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى". 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

قال عمرو بن قيس رحمه الله: «إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب». عمرو بن قیس رحمه الله فرمود: «مراقب باشید و از شکم چرانی و پرخوری بپرهیزید، چرا که موجب قساوت قلب می شود». "جامع العلوم والحكم " (ص : 443).‏

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010