Untitled Document
 
 
 
  2019 Aug 19

----

17/12/1440

----

28 مرداد 1398

 

تبلیغات

حدیث

 

پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند:

"لعن الله من ذبح لغير الله" (روايت مسلم)،

يعنى: "كسى كه براى غير از خداوند ذبح كند ملعون است".

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

تاريخ>تاریخ ایران>زندیه

شماره مقاله : 7992              تعداد مشاهده : 552             تاریخ افزودن مقاله : 23/8/1389

نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسلام: زندیه 
 

 مؤلف: فريدون اسلام‌نيا

 
زنديه (1163-1209 ه‍. ق )
طايفه زند از طوايف لر هستند که پيش از ظهور کريم‌خان چندان اسم و رسمي در تاريخ نداشته‌اند. ايل زند که اکنون در کنار سيروان و در شمال کروي عراق سکونت دارند اهل سنت و قبيلة کريم‌خان زند مي‌باشند. طايفة زند در منطقة خانقين به داخل عشاير باجلان رفته، بعضي از اين طايفه نيز در دور و بر کرمانشاه به سر مي‌برند. سه ايل زنگنه و زند و وند با هم حکومت زند را تشکيل دادند. در آشوب و پراکندگي پس از مرگ نادر، طوايف زنديه و قاجاريه دو نيروي عمده‌اي بودند که بر سر حکومت ايران به رقابت برخاستند. محمد حسن‌خان قاجار رئيس ايل قاجار در استرآباد (در حوالی گرگان) دعوي سلطنت داشت و کريم‌خان زند در نواحي مرکزي ايران نفوذ داشت. کريم‌خان زند به تدريج تمام مدعيان سلطنت را از ميان برداشت و بخصوص پس از شکست و قتل محمد حسن‌خان قاجار حکومت وي تثبيت شد. (1171 ه‍. ق) کريم‌خان پس از نه سال جنگ داخلي توانست حکومت باثباتي در قسمت اعظم ايران ايجاد کند وي در مجموع سي سال حاکم ايران بود که بيست سال آخر حکومتش تقريباً در آرامش گذشت. کريم‌خان داراي کارنامه‌اي ويژه است که اين امر او را در ميان شاهان ايران بعد از دوران تيموري به يک ويژگي ‌خاصي بدل ساخته است. از يک طرف نگاه اين مرد بي‌سواد لر و حمايت او از تمام قشرهاي جامعه، داراي هر مذهب و هر مليت پشتيباني عميق مردم را به سوي او متوجه ساخته بود. از کشتارهاي روزانه و وحشيگرانه که جز خصلت ذاتي حکومت‌هاي صفويه و افشاريه بود، در حکومت زند تنها چند مورد خاص مانند کشتار ليراوي‌هاي لرستان و قتل‌عام افغان‌ها را مي‌توان مشاهده کرد. ايجاد امنيت بهترين ثمره‌اي بود که استقرار سلطة کريم‌خان به ارمغان آورد. کنترل قيمت‌ها و نظارت دقيق قيمت‌ها، از شاهکارهاي سياست اقتصادي کريم‌خان بود. سياست فرهنگي و اجتماعي کريم‌خان که بر شادي و عيش مردم نظر داشت، نوعي رونق در ادبيات را هم در پي داشت، که به بازگشت ادبيات در ايران کمک فراواني نمود. لازم به ذکر است که سياست ضد ادبيات و ضد علمي صفويه موجب نابودي علم و ادب در ايران شده بود. تشکيل شورا از خانان و سران قبايل مختلف که به دستور کريم‌خان در شيراز به اقامت اجباري دچار شده بودند و به کار بستن توصيه‌هاي حکيمانه آنها باعث اتخاذ سياست‌ خارجي موفقي توسط خان زند شد. وي نخستين پادشاه ايراني بود که به خطر استعماري پي برد و مسئولان حکومتي را با زباني ساده نسبت به دسايس و ترفندهاي آن هشدار داد. از انگليس‌ها وحشت و نفرت داشت و اهداف آنها را در هند و ايران مي‌شناخت و روي خوش به آنها نشان نمي‌داد.
 
اشتباهات کريم‌خان
به نوشته رستم التواريخ کريم‌خان زند سران ايل‌ها را در شيراز جاي داده بود و از ترس اينکه مبادا آنها در غياب او به فکر شورش بيافتند، فاحشه‌ خانه‌اي با 5- 6 هزار فاحشه با خمرخانه‌هاي بزرگ در شيراز ساخت و همة اهل علم را وادار کرد که به آن مجلس‌ها بروند و بدين ترتيب شيراز را با مهمانانش آنچنان مشغول کرد که هيچ وقت به فکر توطئه‌ بر عليه او نيافتند. در مسافرت و لشکرکشي‌هاي خود دسته‌هاي فاحشه را نيز مي‌برد تا لشکريان او که قادر به جلوگيري از تجاوز آنها به ناموس مردم نبود را بدان وسيله از تعرض به ناموس مردم برحذر دارد. نصيرخان حاکم لارستان با چهل تا پنجاه هزار تفنگ‌چي تربيت شده بعد از آنکه بارها لشکريان کريم‌خان را تار و مار مي‌کند. کريم‌خان با کمک حيله و تزوير و وعده او را راضي به مصالحه مي‌کند. اما با نامردي تمام آن فرمانده بزرگ که در زور بازو و نيرومندي و دليري و تيراندازي فرد کامل عديم النظير بود، را به شهادت مي‌رساند و خانواده‌اش را به اسارت مي‌گيرد. اين گونه اعمال تا حدي کارنامة کريم‌خان را لکه‌دار نموده است. اما به هر حال بايد او را در مجموع پادشاه خوبي به حساب آورد. بعد از مرگ کريم‌خان که هيچگاه خود را پادشاه نخواند بلکه ترجيح مي‌داد که او وکيل الرعايا بخوانند. فرمانروايي در سلسلة زنديه به علت قدرت متمرکز کريم‌خان، بين ميراث‌خواران او به سرعت دست به دست شد. نفوذ جانشينان وکيل غالباً از اصفهان و شيراز فراتر نمي‌رفت. جانشينان کريم‌خان مردان دلير و جنگاور، اما بي‌تدبير و غالباً ستمگر بودند. شيوة کدخدايي در ميان قبايل لر، که کريم‌خان با پشتوانة آن حکومت را در دست گرفت، در عهد جانشينان او ديگر کارآرايي نداشت. آنها نتوانستند وحدتي را که بقايشان را تضمين مي‌کرد در ميان خويش بوجود آورند. اين امر باعث شده بود که مردان باتجربه و کارکشته‌اي چون صادق‌خان (برادر کريم‌خان)، حتي قادر به حفظ موقعيت خود نباشند، چه رسد به پاسداري از حکومت و پادشاهي.
 
اسامي پادشاهان زند و مدت هر يک
کريم‌خان
1163-1193 ه‍. ق
ابوالفتح‌خان بن کريم‌خان
1193 ه‍. ق
علي‌مرادخان (بار اول)
1193 ه‍. ق
محمدعلي خان برادر کريم‌خان
1193 ه‍. ق
صادق‌خان برادر کريم‌خان
1193-1196 ه‍. ق
علي‌مرادخان (بار دوم)
1196-1199 ه‍. ق
جعفرخان بن صادق‌خان
1199-1202 ه‍. ق
صيد مرادخان
1202-1203 ه‍. ق
لطفعلي‌خان بن جعفرخان
1203-1209 ه‍. ق
 
 
به نقل از: نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسلام، مؤلف: فريدون اسلام‌نيا، ناشر: مؤسسه انتشاراتي حسيني اصل
 
  
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی‌وقاص می‌گوید: «پدرمان، جنگ‌ها و غزوه های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم  را به ما آموزش می‌داد و آنها را برای ما برمی‌شمرد و می‌گفت: اینها، شرف و نیکی بجای‌مانده‌ی پدرانتان می‌باشد؛ از این‌رو یاد آن را از بین نبرید». البداية و النهاية (2/242).

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 840
دیروز : 1778
بازدید کل: 10790291

تعداد کل اعضا : 617

تعداد کل مقالات : 11224

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010