Untitled Document
 
 
 
  2019 May 22

----

17/09/1440

----

1 خرداد 1398

 

تبلیغات

حدیث

 

از زيد بن ارقم وارد شده است كه گفت: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا ً بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ، ثم قال : وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله ، فحث على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال : وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أُذكّركم الله في أهل بيتي ، قال زيد : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده وهم آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس ، كل هؤلاء حُرم الصدقة (روايت مسلم : 2408)

يعنى: " من در ميان شما چيزى را بجاى گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزنيد گمراه نخواهيد شد، يكى از آنها كتاب خداوند ميباشد كه در آن هدايت و نور نهفته است. پس پيامبر صلى الله عليه و سلم به كتاب خداوند ترغيب و تشويق كرد، و سپس گفت: "و اهل بيت من، خداوند را به شما ياد آورى ميكنم در مورد اهل بيت من" (سپس به زيد گفته شد: "مگر زنانش از اهل بيت نيستند؟) گفت: "زنانش از اهل بيت هستند، ولى اهل بيتش كسانى هستند كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و سلم صدقه بر آنها حرام ميباشد و آنها عبارتند از آل علي، و آل عقيل ، و آل جعفر ، و آل عباس، كه صدقه بر همه آنها حرام است."

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>مسائل و عقايد اسلامي>اسلام > اسلام دين وسط است

شماره مقاله : 8288              تعداد مشاهده : 485             تاریخ افزودن مقاله : 18/9/1389

دين اسلام دين همه جانبه هست، بدين معنا كه فقط منحصر به نماز و زكات و حج نيست، بلكه معامله با مردم، كاركردن، تهيه مخارج خانواده و غيره نيز جزو دين به حساب ميشود و اجر و پاداش دارد در صورتيكه نيت يك شخص لله باشد.
و پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: " وفي بُضْعِ أحدِكُمْ صدقةٌ " قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أيأتي أحدُنَا شَهْوَتَه، ويكُونُ لَه فيها أجْر؟، قال: «أرأيْتُمْ لو وضَعهَا في حرامٍ أَكَانَ عليهِ وِزْر؟ فكذلكَ إذا وضَعهَا في الحلاَلِ كانَ لَهُ أجْرٌ» (روايت مسلم)، يعنى: " و در همبستري با زن صدقه است. گفتند: يا رسول الله! يکي از ما شهوت خود را برآورده مي سازد در آن اجر و مزد است؟ فرمود: بگوئيد هرگاه آن را در حرام بنهد آيا بر وي گناه است؟ همچنان اگر آنرا در حلال بنهد براي او اجر است".
و از انس رضي الله عنه روايت شده است كه گفت: سه شخص به خانه هاي زنان پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده از عبادت پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسش نمودند. چون بر ايشان گفته شد، گويا آنرا کم شمرده گفتند: ما با پيامبر صلي الله عليه وسلم چه مناسبتي داريم، در حاليکه گذشته و آينده شان بخشيده شده؟ يکي از ايشان گفت: من هميشه در تمام عمر تمام شب را نماز مي گزارم. ديگري گفت: من تمام عمر روزه ميگيرم و سومي گفت: من از زنها دوري گزيده و هرگز ازدواج نمي کنم. رسول الله صلي الله عليه وسلم آمده فرمود: شما همان کساني هستيدکه چنين و چنان گفتيد؟ اما بخدا سوگند که من از همهء شما از خدا بيشتر ترسيده، و از همهء شما پرهيزگارترم. و من هم روزه مي گيرم و هم نمي گيرم و نماز مي خوانم و خواب هم مي شوم و زنان را به نکاح ميگيرم، و کسيکه از سنت و طريقهء من اعراض کند از من نيست (متفق عليه).
و از ابن مسعود رضي الله عنه روايت شده است كه پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ » قالَهَا ثلاثا. (روايت مسلم)، يعنى: " هلاک شدند متنطعون (کساني که بي مورد سختگيري کرده و در گفتار و کردارشان غلو مي نمايند.)
و در روايتى ديگر فرمودند: " إِنَّ الدِّينَ يُسْر، ولنْ يشادَّ الدِّينُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ " (روايت بخاري)، يعنى: در دين آساني است و کسيکه با دين به مقابله برخيزد و سختگيري کند، ناکام و مغلوب ميگردد. پس حق را طلب نموده وخود را بآن نزديک ساخته و شاد باشيد، و با حرکت صبحگاهي و شامگاهي و آخر شب ياري جوئيد" ( يعني در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه بپردازيد).
و در روايتى ديگر فرمودند: « سدِّدُوا وقَارِبُوا واغْدوا ورُوحُوا، وشَيْء مِنَ الدُّلْجةِ ، الْقَصْد الْقصْد تَبْلُغُوا » (روايت بخارى)، يعنى: " حق را طلب نموده خود را بدان نزديک ساخته و در صبحگاه و شامگاه و آخر شب (براى نماز شب) عمل کرده و ميانه روي کنيد، تا بمقصد برسيد ".
و از انس رضي الله عنه روايت است که گفت: پيامبر صلي الله عليه وسلم به مسجد داخل شده طنابي را ديدند، که در ميان دو ستون مسجد آويزان است. فرمود: اين چه طنابي است؟ گفتند: اين ريسمان زينب است که چون خسته شود خود را بدان ميگيرد. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: آنرا باز کنيد! بايد يکي از شما تا زماني نماز مي گزارد که با نشاط هست، و هرگاه خسته شود، بخوابد" (متفق عليه).
حافظ ابن حجر گفت: در اين حديث ترغيب شده بر ميانه روي در عبادت و نهي از تعمق در آن، و امر است به اينکه بسوي عبادت با نشاط روي آورده شود.
و از ابو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روايت شده که گفت: به پيامبر صلي الله عليه وسلم خبر رسيده بود که من گفته ام، بخدا سوگند که تا زنده ام روزها را حتماً روزه گرفته و شب ها را زنده مي دارم. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: آيا تو چنين گفته اي؟ گفتم: بلي يا رسول الله پدر و مادرم فدايت باد. فرمود: تو نمي تواني اين کار را انجام دهي، پس هم روزه بگير و هم بخور، هم بخواب و هم نماز شب بخوان، و هم در ماه سه روز را روزه بگير، زيرا هر نيکي ده برابر ثواب دارد. و اينکار مثل روزه داري هميشه است. گفتم: من بيشتر از اين را مي توانم انجام دهم. فرمود: پس دو روز را بخور و يک روز را روزه بگير. گفتم: من بيشر از اين را مي توانم. فرمود: پس يکروز را بخور و يکروز را روزه بگير. اين روزهء داود عليه السلام است، و اين ميانه ترين روزه اس ) در روايتي آمده: اين بهترين روزه است)، من گفتم: من از اين بهتر را مي توانم. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: ازين بهتر وجود ندارد. عبد الله رضي الله عنه گفت: اگر من سه روزي را که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده بود قبول مي کردم برايم از خانواده و مالم محبوبتر بود.
و در روايتي آمده که فرمود: آيا بمن خبر نرسيده که تو تمام عمر روزه گرفته و هر شب قرآن مي خواني؟ گفتم: آري يا رسول الله و از آن اراده اي جزخير ندارم. فرمود: روزهء داود عليه السلام را بگير. او پارساترين مردم بود. و در هر ماه قرآن بخوان. گفتم: اي پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم بيش از اين توان دارم. فرمود: بيست روز قرآن بخوان. گفتم: بيشتر از اين در توانم هست. فرمود: در هر ده روزي بخوان. گفتم: بيش ازين در توانم هست. فرمود: در هر هفت روز بخوان، و براين زياده روي مکن، چون سختگيري کردم بر من سختگيري شد. پيامبر صلي الله عليه وسلم برايم فرمود: تو نميداني شايد عمرت دراز شود. گفت: پس بدانچه که پيامبر صلي الله عليه وسلم برايم فرمود، عمل کردم و چون کهنسال شدم دوست داشتم که کاش اجازهء پيامبر صلي الله عليه وسلم را مي پذيرفتم.
و در روايتي آمده که فرزندانت را بر تو حقي است و در روايتي ديگر آمده که کسيکه هميشه روزه گيرد، روزه اش هيچ است.
بنابراين دين اسلام دين وسط هست، و راه و روش پيامبر صلى الله عليه و سلم بهترين راه هست، و هر كسى بخواهد از راه و روش پيامبر صلى الله عليه و سلم اعراض كند نهايتا به ضررش خواهد بود.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

از صله بن زخر عبسي روايت است: هرگاه پيش علي نام ابوبكر برده مي‌شد، مي‌گفت: از سبقت گيرنده حرف مي‌زنيد و ‌ياد مي‌كنيد، سوگند به ‌آن كه جانم در دست اوست در هيچ امر خيري پيشي نگرفتيم مگر اين كه مي‌ديديم ابوبكر از ما پيشي گرفته‌ است.(طبراني في الاوسط 7/2507.)

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 4355
دیروز : 9397
بازدید کل: 10593961

تعداد کل اعضا : 617

تعداد کل مقالات : 11224

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010